Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi màster > Condicions generals

El Programa Propi de la UAB en la seva convocatòria de màster universitari facilita als alumnes matriculats en un màster universitari de 60 crèdits a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.

En cap cas la realització de l’intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona