Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi màster > Ajuts econòmics

En funció del pressupost per al curs 2015/16 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.

Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció, serà la importància estratègica per a la universitat.

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

•             un semestre: 750 €
•             estades iguals o inferiors a 3 mesos:  100 €

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.

Tots aquells que, a data 30 de novembre del curs següent al de l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

Els ajuts de la UAB compten amb la col·laboració de l’Obra Social de La Caixa.

 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona