Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Estades de coordinació erasmus > Persones amb necessitats especials

Erasmus ajuts addicionals - Persones amb necessitats especials


S'ha publicat al  web del SEPIE el formulari de sol·licitud d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior entre països del programa (Erasmus+, KA103) amb necessitats especials per la Convocatòria 2015.

Aquest formulari, que trobareu al final d'aquesta pàgina, haurà de ser emplenat tant pel sol·licitant com per la institució d’origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats tant de manera electrònica a l’email erasmus@uab.cat com en paper a l’Àrea de Relacions Internacionals, a l’oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l’ARI tota aquesta documentació serà el dia 15 d’abril de 2016.

De conformitat amb la Orden ECD/1326/2015, de 3 de juliol, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicació per mitjans electrònics amb el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, en relació a les convocatòries de concessió de subvencions del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea (BOE del 4 de juliol), la institució d'origen del sol·licitant, en aquest cas, la UAB, un cop verificades les dades i la documentació aportada pel mateix, remetrà al SEPIE el formulari i els documents annexos a través de la Seu electrònica.
 
Les condicions per a percebre una ajuda d'aquestes característiques s'especifiquen en l'apartat 7.6 de l'Annex III - Apartat 2 “Criterios de la adjudicación inicial de las subvenciones de las acciones de movilidad de las instituciones de Educación Superior y consorcios”, de la Resolució de 11 de juny de 2015 que podeu trobar a: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2015/resoluciones/definitivos/KA103/Criterios%20adjudicacion%20KA103.pdf
Formulari Ajut Erasmus Necessitats Especials 2015/2016 (pdf MB)
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona