Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Destinacions i sol.licituds

Destinacions i Sol.licitudsTrobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) en aquest enllaç.
 
També és possible realitzar estades a d’altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre i quan la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol.licitant. Vegeu el llistat dels partners Eramus al final d'aquesta pàgina.

Així mateix existeix la possibilitat de realitzar aquestes estades a altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o a empreses, sempre i quan la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de Treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php

En qualsevol cas, els interessats hauran de contactar directament amb les universitats de destinació per saber si són acceptats abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


Procediment a seguir per sol·licitar aquest ajut
  • Contactar personalment amb la universitat de destinació per proposar-los i obtenir l'acceptació de l'estada.
  • Enviar a la universitat de destinació el Work Plan, que trobareu al final d'aquesta pàgina, perquè el retornin degudament signat i segellat al sol.licitant.
  • Omplir el formulari de Sol.licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina. Cal la signatura del cap orgànic o directe i del cap superior (Administrador de centre, Cap d'Àrea, Vicerector, etc.) del sol.licitant.
  • Lliurar la sol.licitud i el work plan a:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General Planta 0
(Pça. Cívica)  Ref. Mobilitat PAS
 
  • Esperar la resolució de concessió dels ajuts per part de l'ARI (publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i Intercanvi/PAS/Erasmus/Resolució
  • Si arribat el termini de presentació de sol.licituds, encara no es disposa del Work Plan signat i segellat per la universitat de destinació, es pot presentar igualment la sol.licitud perquè entri dintre del termini, quedarà registrada com a provisional i la concessió de l'ajut no serà definitiva fins que no es presenti la documentació necessària.

Termini per presentar sol·licituds: 12 DE FEBRER 2016
Resolució:
Termini per fer les estades: 30 de setembre 2016

Documents:

Formulari de sol·lictud