Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Destinacions i sol.licituds

Destinacions i Sol.licitudsTrobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) en aquest enllaç.
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. Vegeu la llista d'altres universitats Erasmus al final d'aquesta pàgina.

Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php

En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


Procediment que cal seguir per sol·licitar aquest ajut
  • Contactar personalment amb la universitat de destinació per proposar-los i obtenir l'acceptació de l'estada.
  • Enviar a la universitat de destinació el Pla de treball, que trobareu al final d'aquesta pàgina, perquè el retornin degudament signat i segellat al sol·licitant.
  • Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina. Cal la signatura del cap orgànic o directe i del cap superior (administrador de centre, cap d'àrea, vicerector, etc.) del sol·licitant.
  • Lliurar la sol·licitud i el Pla de treball a:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General Planta 0
(Pl. Cívica)  Ref. Mobilitat PAS
 
  • Esperar la resolució de concessió dels ajuts de l'ARI (publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i Intercanvi/PAS/Erasmus/Resolució
  • Si arribat el termini de presentació de sol·licituds, encara no es disposa del Pla de treball signat i segellat per la universitat de destinació, es pot presentar igualment la sol·licitud perquè entri en el termini, quedarà registrada com a provisional i la concessió de l'ajut no serà definitiva fins que no es presenti la documentació necessària.

Termini per presentar sol·licituds: 12 de febrer de 2016.
Resolucions: 15 de juliol de 2015; 15 d'octubre de 2015; 1de març de 2016.
Termini per fer les estades: 30 de setembre 2016.

Documents:

Formulari de sol·lictud
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona