Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Condicions generals

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA (STAFF MOBILITY FOR TRAINING)
CURS ACADÈMIC 2015/2016

 
INFORMACIÓ GENERAL
 
El nou programa Eramus+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus + s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:escolar,formació professional,ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+: Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+.Més informació:
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona