Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Mobilitat docent erasmus > Persones amb necessitats especials

Erasmus ajuts addicionals - Persones amb necessitats especials


Convocatòria d'ajuts addicionals per a la mobilitat Erasmus amb necessitats especials (discapacitat greu)

Curs acadènic 2013/14

Aquesta convocatòria d'ajuts addicionals està oberta a estudiants modalitat estudis, pràctiques (inclosos els participants en Programes Intensius (IP) i als Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC)) i personal docent i no docent que presentin necessitats especials (discapacitat greu) i que hagin de realitzar una estada de mobilitat dins el programa d'intercanvi Erasmus durant el curs acadèmic 2013/14.
 
Aquests ajuts addicionals el gestiona també l'Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPPE) que és l'Agència Nacional Erasmus a Espanya. Els fons per als ajuts addicionals se separen del pressupost global que la Comissió Europea designa a Espanya per a mobilitat d'estudiants i professors. En conseqüència, no es garanteix que es puguin atendre íntegrament totes les sol·licituds rebudes. L'OAPEE realitzarà un estudi detallat de les sol·licituds i s'assignaran els fons d'una manera objectiva.
 
Tant el text de la convocatòria com els formularis de sol·licitud els trobareu adjunts al capdavall d'aquesta pàgina. Aquests formularis hauran de ser emplenats tant pel sol·licitant com per la institució d'origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats a l'Àrea de Relacions Internacionals, a l'oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l'edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l'ARI tota aquesta documentació serà el proper 24 d'abril de 2013.
 
Hi ha dos terminis de sol·licitud per tal de facilitar aquelles mobilitats que sorgeixin amb posterioritat al 24 d'abril o de mobilitats del segon quadrimestre. El segon termini  finalitzarà el 18 de desembre de 2013. És absolutament necessari que les sol·licituds d'ajut siguin presentades i avalades per la institució d'origen, per tant cap sol·licitant ha d'enviar directament la documentació a l'OAPEE, sinó a través de l'ARI. Cal que estiguin emplenades en tots els seus termes i que vagin acompanyades de tots i cadascun dels documents que s'especifiquen a la sol·licitud, atès que, en cas que manqui algun d'aquests requisits, les sol·licituds es desestimaran automàticament.

Documentació:

Bases convocatòria (pdf MB)
Sol·licitud estudiants 2a fase (msword MB)
Sol·licitud docents i no docents 2a fase (msword MB)
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona