Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pràctiques > Sol·licituds

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA


Períodes de sol·licitud convocatòria extraordinària
  • Del 2 de març al 15 d’abril

Resolució
La resolució de la convocatòria extraordinària es farà pública el 30 d’abril de 2015.
 
Es garantirà que un 90% dels ajuts es destinarà a alumnes de grau i màster.
 
 
Procediment de lliurament de les sol·licituds
La sol·licitud es formalitzarà presentant dins del corresponent període de sol·licitud a l’Àrea de Relacions Internacionals (Oficina de la Plaça Cívica) o a l’Oficina d’Intercanvis del centre corresponent la següent documentació obligatòria:
  • Document de sol·licitud degudament emplenat i amb la conformitat del tutor i coordinador de la UAB (disponible al peu d'aquesta pàgina, empleneu el formulari fent servir FIREFOX o EXPLORER i es generarà un pdf que podreu descarregar).
  • Carta d’acceptació de l’entitat d’acollida (pot ser un e-mail imprès) o en el cas dels practícumsregulats i que es gestionin íntegrament des del centre docent,document signat pel coordinador d’intercanvis (veure apartat de requisits específics).
  • Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat).
Addicionalment per a pujar nota, podran aportar:
  • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
  • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països).
Convocatòria Extraordinària Erasmus+, Modalitat Pràctiques (SMP) 2014/15 (pdf: 0,45 MB)
Convocatòria Erasmus+, Modalitat Pràctiques (SMP) 2014/15 (pdf: 0,45 MB)
Formulari de sol·licitud Erasmus Pràctiques (FEU SERVIR FIREFOX O EXPLORER)
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona