Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus màster > Dotació econòmica

Beques Erasmus


El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+, tant en la seva modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els alumnes beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial d’estudiant d’intercanvi i haver emplenat l’apartat de dades bancàries a sigma i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Tal i com s’ha indicat, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada mitjançant la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). El període màxim que es finançarà a través de fons de la UE seran 5 mesos. Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).


Dotació de l'ajut

Aportació comunitària: (veure quadre adjunt).

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

    IMPORTS 2015/16  
 
 
 
 
 
 
PAÍS DE DESTINACIÓ
 BECA SEPIE - FONS UE
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Irlanda, França,Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, Liechtenstein, Noruega
 
 300€/mes
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
Bèlgica,República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Xipre, Croàcia, Luxemburg,  Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia
 
  250€/mes
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
Bulgària,Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania,
Eslovàquia, l'ex República Iugoslava de Macedònia
 200€/mes


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.


Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2015/16 i que durant el curs 2014/15 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 100€/mes (el període màxim finançat són 5 mesos).
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona