Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus màster > Dotació econòmica

Beques Erasmus


L’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la seva modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els alumnes beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar (finals de novembre o març) per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial de becari i haver emplenat l’apartat de dades bancàries a sigma i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Tal i com s’ha indicat, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne/a hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. El període màxim que es finançarà tant a través de fons de la UE com de fons del MECD seran 5 mesos. Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

Dotació de l'ajut

Aportació comunitària: (veure quadre adjunt).

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

    IMPORTS 2014/15  
 
 
 
 
 
 
PAÍS DE DESTINACIÓ
 
BECA OAPEE
(FONS COMUNITARIS)
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Irlanda, França,Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, Liechtenstein, Noruega
 
 
 
300€/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
Bèlgica,República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Xipre, Croàcia, Luxemburg,  Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia
 
 
 
250€/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Bulgària,Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania,
Eslovàquia, l'ex República Iugoslava de Macedònia
 
 
 
200€/mes

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2014/15 i que durant el curs 2013/14 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 100€/mes (el període màxim finançat són 5 mesos).
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona