Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus màster > Convocatòria

Convocatòria Erasmus Màster (Erasmus estudi convocatòria 13/14 exclusiva per a estudiants de màster)


Es convoca el Programa Erasmus (modalitat estudi) per a la mobilitat d'estudiants de màsters oficials durant el segon semestre del curs 2013/2014. El període mínim d’estada serà de 3 mesos (equivalent a un mínim de 90 dies) i d’un màxim de 6 mesos. Les estades hauran de finalitzar com a molt tard el 30 de setembre de 2014.

Requisits
  • Estar matriculat a la UAB durant el curs 2013/2014 d’un dels màsters oficials que tenen signat acord d’intercanvi i que es detallen al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, dins l’opció “Erasmus màster”.
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- i Turquia, Suïssa i Croàcia).
  • No haver participat amb anterioritat dins el programa Erasmus, a la modalitat d’estudis.

Criteris de selecció
  • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs i, per a tal fi, els alumnes hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.
  • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). Les proves es duran a terme al mes de desembre i tindran un cost aproximat de 67€ que anirà a càrrec de l’estudiant.
Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.
 

Equiparació d’estudis
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació, l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Erasmus.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona