Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus māster > Convocatōria

CONVOCATŌRIA ERASMUS MĀSTER, SEGON SEMESTRE 2014/2015


CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2014/2015

Requisits


· Estar matriculat/da a la UAB durant el curs 2014/2015 d’un dels màsters universitaris detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, dins l’opció “Erasmus màster”.

· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

·Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.

. No haver realitzat una estada de més de 5 mesos dins la modalitat Erasmus estudis a nivell de màster, atès que segon el comptador d’estades Erasmus es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus.

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil

. Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

Criteris de selecció

. L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. S’aplicarà el barem 27. Aquest s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria excepte el NO PRESENTAT, que no computarà.
. L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. Les proves tindran un cost aproximat de 67€ que anirà a càrrec de l’estudiant.
Convocatōria Erasmus Māster 2014/2015 (pdf MB)
Convocatōria Erasmus Māster 2014/2015 (pdf MB)
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona