Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus màster > Beques erasmus màster

Beques Erasmus Màster


Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l’educació superior.
 
Erasmus pretén millorar la qualitat de l’educació superior així com reforçar la seva vessant més europea a través de la cooperació transnacional entre universitats, afavorint la mobilitat europea i progressant en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.
 
Erasmus afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis; Desenvolupament de Currículum; cursos d’idiomes (EILC); Sistema de Transferència de Crèdits Europeu (ECTS), etc.
 
L’acció Erasmus està destinada als estudiants i personal de les institucions d’educació superior en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.
 
A l’actualitat, 2199 institucions de 33 països participen en el programa Erasmus. Des de la seva creació al 1987, més de dos milions d’estudiants s’han beneficiat d’una estada d’intercanvi Erasmus.
 
La responsabilitat de la implementació del programa Erasmus recau en la Comissió Europea (Directorate-General Education and Culture)
 
Erasmus és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l’any 2007 fins l’any 2013 i relleva el Sòcrates/Erasmus (2000-2006)
 
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar. La UAB té acords bilaterals amb més de 400 universitats de 22 països.
 
L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.


 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona