Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Informació sobre assegurança

Assegurança complementària


Assegurança complementària:
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat aquest curs acadèmic 2015-2016, que consisteix en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària.

Prestacions (pendent d'actualització pel curs 2015-2016):

El període de cobertura és el curs acadèmic en el que es contracta l'assegurança, és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances, dins i fora del campus universitari.

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 150.000 €). No està inclosa la responsabilitat civil privada del prenedor de l'assegurança.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (16.000 €).
  - La invalidesa permanent absoluta (23.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica i màxim de 365 dies).
  - Les despeses mèdiques en centres no concertats (fins a 2.500 € i màxim de 365 dies).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 2.500 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (consulteu les condicions).

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant fins a 3 dies (desplaçaments anada/tornada i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat de les restes mortals (consulteu les condicions).

 • Preu: 5,09 €.

Assegurança complementària de mobilitat:
Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi a països d'Europa durant aquest curs, en el marc d'una beca Erasmus, cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident.

Prestacions (pendent d'actualització pel curs 2015-2016):

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 150.000 €). No està inclosa la responsabilitat civil privada del prenedor de l'assegurança.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (16.000 €).
  - La invalidesa permanent absoluta (23.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica i màxim de 365 dies).
  - Les despeses mèdiques en centres no concertats (fins a 2.500 € i màxim de 365 dies).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 2.500 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (consulteu les condicions).

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant fins a 3 dies (desplaçaments anada/tornada i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat de les restes mortals (consulteu les condicions).

 • Preu: 9,72 €.

Període de vigència
La cobertura de la pòlissa la pots consultar en el certificat de cobertures de la pòlissa.

Assegurança de mobilitat fora d'Europa:
Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi a països de fora d'Europa, posa't en contacte amb l'empresa ÓMNIBUS per tal de contractar l'assegurança Cum Laude.

Què s'ha de fer en cas d'accident o malaltia?
Cal que et posis en contacte amb l'empresa ÓMNIBUS (per a accidents a l'Estat espanyol) i amb Europ-Assistance (per a accidents o malaltia a l'estranger):

ÓMNIBUS:

Europ-Assistance:
 • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
 • Telèfon des de fora d'Espanya: +34 91 514 99 00
 • Fax: +34 91 514 99 50
Documentació relacionada:
Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària
Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària en anglès
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona