Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Informació sobre assegurança

Assegurança complementària


Assegurança complementària:
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat cada curs acadèmic, que consisteix en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària.

Prestacions:

El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança (consulta-ho al certificat), és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances, dins i fora del campus universitari.

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 250.000 €). Està inclosa la responsabilitat civil privada del prenedor de l’assegurança, amb un límit per sinistre i any de 250.000 €.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (23.000 €).
  - La invalidesa permanent absoluta (41.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica i màxim de 365 dies).
  - Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 5.000 € i màxim de 365 dies).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 5.000 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies). Consulteu-ne les condicions i el protocol de gestió de sinistres.

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat i acompanyament de les restes mortals (consulteu-ne les condicions).

  El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.  

 • Preu: 5,09 €.

Assegurança complementària de mobilitat:
Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi a països d'Europa durant aquest curs, en el marc d'una beca Erasmus, cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident. El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança, consulta-ho al certificat.

Prestacions:

 • Responsabilitat civil:
  L'assegurança complementària cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a la titulació (fins a 250.000 €). Inclosa la responsabilitat civil privada del prenedor de l’assegurança, amb un límit per sinistre i any de 250.000 €.
 • Accident i assistència en viatge fora d'Espanya:
  El període de cobertura és el curs acadèmic en què contractes l'assegurança, i té abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com en la no lectiva, incloses les vacances i les pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

  En cas d'accident també cobreix:

  - La mort (23.000 €).
  - La invalidesa permanent (41.000 €).
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació).
  - Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 5.000 €).

  L'assistència de viatge cobreix fora d'Espanya i no té validesa en el territori espanyol, i en el cas dels estudiants estrangers (no espanyols) tampoc en els seus respectius països d'origen. Inclou les despeses mèdiques en cas de malaltia o accident (amb limitació econòmica de 5.000 €), el trasllat sanitari al domicili habitual i el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies). Consulteu-ne les condicions.

  En el supòsit de decés de la persona assegurada, cobreix les despeses de trasllat d'un acompanyant (desplaçaments d'anada i tornada, i aportació de fins a 50 € diaris per a despeses fins a 3 dies), despeses d'enviament d'equipatge fins a 600 € i trasllat i acompanyament de les restes mortals (consulteu-ne les condicions).

  El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.

 • Preu: 9,72 €.

Què s'ha de fer en cas d'accident o malaltia?
Cal que et posis en contacte, tan aviat com et sigui possible, mitjançant els números de telèfon d’assistència que figuren al certificat de l’assegurança, amb: Zurich (en el cas de l’assegurança complementària ) o Generali (en el cas de l’assegurança complementària de mobilitat).

Zurich (si tens l’assegurança complementària):

 • Telèfon (des d'Espanya): 902 194 588
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
  • Telèfon des de l’estranger +34 93 267 10 55
Generali (si tens l’assegurança complementària de mobilitat):
 • Telèfon (des d'Espanya): 902 333 433 / 902 302 928
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
  • Telèfon des de l’estranger: +34 91 514 99 00
Si necessiteu assessorament o teniu algun problema amb la gestió, contacteu amb Ómnibus:

Documentació relacionada:

Zurich (per a l'assegurança complementària):
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària en anglès
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres

Generali (per a l’assegurança complementària de mobilitat):

Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària de mobilitat
Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària de mobilitat en anglès
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària de mobilitat
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona