Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Informació general

CONVOCATÒRIA D'INTERCANVIS CURS 2015/16

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Erasmus+ o del programa Propi durant el proper curs 2015/16 estarà oberta del 3 al 21 de novembre de 2014. Vegeu el text de la convocatòria al peu d'aquesta pàgina.

Aquells estudiants que vulguin obtenir puntuació addicional i no disposin d'un certificat de nivell d'idioma, podran presentar-se a les proves de nivell que ofereix el Servei de Llengües. El nivell mínim que ofereix puntuació addicional és el B1. Vegeu el calendari de les proves del SdL en el PDF "Proves nivell idioma Erasmus 2015-2016" més avall.
 

Calendari de sessions informatives 2015/16:

ATENCIÓ! CANVI DE DATES!

Amb motiu de la vaga d'estudiants convocada pel proper 22 d'octubre, la sessió informativa d'aquest dia queda ajornada fins el 4 de novembre.

 

- Sessions informatives convocatòria simultània  i del programa Erasmus+ i del programa Propi:

dimarts 4 de novembre a les 12 h
dimarts 4 de novembre a les 15 h

a la Sala d'actes de la Facultat d'Economia i Empresa (edifici B)ERASMUS+

Novetats curs 2014/15
 
Criteris d’elegibilitat
 
Durada
Estudis: de 3 a 12 mesos
Pràctiques: de 2 a 12 mesos (fins ara, amb el Lifelong Learning Programme 2007-2013 (LLP), era de 3 a 12 mesos)

Nombre de beques
Cada estudiant podrà gaudir de diverses beques erasmus fins a un màxim de 12 mesos per cada un dels tres cicles d’estudis:
 • Grau  o equivalent,  incloent estudis de formació professional de grau superior (Els estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 mesos).
 • Màster.
 • Doctorat.
Així, doncs, al llarg de la seva vida acadèmica un estudiant pot acumular fins a 36 mesos.

Les beques inclouen la mobilitat dels estudiants que:
 • presentin sol·licitud durant el darrer any dels seus estudis de grau i realitzin les pràctiques durant els 12 mesos posteriors a la finalització d’aquests estudis.
 • hagin obtingut una beca Erasmus durant el LLP.
 

Dotació econòmica 2014/15
Les beques Erasmus queden a Espanya de la manera següent:
 
Erasmus estudis:
 • estudiants que es desplacin a països del grup 1: 300€/mes
 • estudiants que es desplacin a països del grup 2: 250€/mes
 • estudiants que es desplacin a països del grup 3: 200€/mes
 
Estudiants amb desavantatge ecònomic:
 • Els estudiants que hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri d’Educació durant el curs anterior a la realització de l’estada, cobraran un ajut addicional de 100€/mes.
 
Erasmus pràctiques:
Les beques Erasmus pràctiques: s'afegiran 100€/mes a l'import mensual base del grup en el qual es desplacin i quedaran per tant:
 • estudiants que es desplacin a països del grup 1: 400€/mes
 • estudiants que es desplacin a països del grup 2: 350€/mes
 • estudiants que es desplacin a països del grup 3: 300€/mes
Important: Als estudiants en pràctiques no se’ls aplicarà el suplement per al col·lectiu d’estudiants desafavorits econòmicament.
 
Podeu trobar el detall dels països inclosos a cada grup a la pestanya “Ajuts Erasmus”.
 
La dotació econòmica per mes serà superior a la del curs 2013-2014, però amb els fons que arribaran de la Comissió Europea no es podrà donar beca al 100% d'estudiants que sol·licitin una estada Erasmus. Per minimitzar aquesta situació, l'Agència Nacional Erasmus espanyola (OAPEE) vol donar beques d'un màxim de 5 mesos per a Erasmus estudis i d'un màxim de 3 mesos per a Erasmus pràctiques, encara que el temps real de les estades pugui ser superior. Es calcula que en termes generals, acotant les estades temporalment, hi haurà un 30% menys d'ajuts per a estudis i un 37% menys per a pràctiques.
 
D'altra banda, el Ministeri va anunciar el passat 22 de gener que per al curs 2014/15 traurà una convocatòria de beques destinada a finançar les estades (també fins a un màxim de 5 mesos per a estades d’estudis i fins a 3 mesos, per a pràctiques) d'aquells estudiants que no rebin fons comunitaris. Per tant, l'ajut del Ministeri deixarà de ser un ajut que complementi els fons comunitaris, i passarà a ser un ajut diferenciat. D'aquesta manera es preveu que amb fons comunitaris es podran finançar les estades de 30.000 estudiants i amb els fons del Ministeri les de 10.000 estudiants més, mantenint així la xifra actual de 40.000 estudiants que marxen fora amb aquest programa d'intercanvi.
 
Per tant, a part de les quantitats de les beques, el canvi més rellevant respecte les convocatòries anteriors és que només es finançarà un màxim de 5 mesos (independentment de si és una estada semestral o anual). Dit d’una altra manera, un estudiant que marxi 9 mesos cobrarà per al total de la seva estada el mateix que cobrarà el que marxi per 5 mesos.
 
Amb aquestes mesures, el Ministeri impulsa per a estades acadèmiques les estades semestrals per sobre de les anuals, per tal d’ajustar-se a la tendència de la majoria d’institucions d’ensenyament superior europees, i per a estades de pràctiques, les estades de 3 mesos, acostant-se així també a la mitjana europea.
 
A l’enllaç adjunt podeu trobar la nota de premsa que el Ministeri d’Educaciói i Ciència va fer pública el dia 21 de gener en relació amb el nou programa Erasmus+ http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140121-erasmusplus.html
 
Àrea de Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de gener de 2014


Programa Erasmus+, convocatòria curs acadèmic 2014/15.  
 
El període de sol·licitud de les places Erasmus+ estarà obert del 13 al 26 de gener de 2014, ambdós inclosos, al portal http://sia.uab.cat/ . Pròrroga (es reobre període de sol·licit ud): del 30 de gener al 3 de febrer de 2014


Les sessions informatives per als qui vulguin sol·licitar una estada d'intercanvi Erasmus+ durant el curs 2014-15 van ser el dilluns dia 13 de gener de 2014 a la Sala de Cinema (Edifici d'Estudiants - ETC, Plaça Cívica) a les 12 h i a les 15h.


El nou programa Erasmus+
El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus + s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:escolar,formació professional,ensenyament superior i formació de persones adultes.
Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+: Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia.
 
Mobilitat per a estades d’estudis
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar. La UAB té acords bilaterals amb més de 400 universitats de 22 països.
 
L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.
 
Cada alumne només podrà presentar una única sol·licitud per a aquest programa.
 
Podeu trobar més informació sobre el programa Erasmus+ al web de l’OAPEE (Agència Nacional Erasmus a Espanya) i al web de la Comissió Europea.
 
Consulteu el text íntegre de la convocatòria 2014/15 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
Els estudiants que acreditin el coneixement d’una llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada) a partir del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència tindran una valoració addicional d’entre 0.5 i 2 punts que s’afegirà al promig de la seva nota de l’expedient.
 
A tots aquells estudiants que estigueu interessats en realitzar una estada d'intercanvi durant el curs 2014/15 i no disposeu de cap certificat que acrediti el vostre nivell de llengua estrangera, us informem que el Servei de Llengües de la UAB té previstes convocatòries d'exàmens durant els mesos de setembre, octubre i novembre.
 
La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica.
Per a la presentació de certificats d'idioma la data límit només vàlida per als estudiants que feu la prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB és el 7 de febrer de 2014 (inclòs). Haureu de presentar comprovant de matrícula a la gestió acadèmica del vostre centre entre el 13 i el 26 de gener de 2014.
Per als estudiants que vulgueu presentar certificats de nivell d'idioma d'altres institucions/organismes, ho heu de fer dins del període de sol·licitud de les places Erasmus+, és a dir, del 13 al 26 de gener de 2014.
 
Trobareu el detall d’aquesta informació en el PDF "Proves nivell idioma Erasmus 2014-2015" al peu d'aquesta pàgina.

DOCUMENTS
Proves nivell idioma Erasmus 2014-2015 (pdf MB)
Valoració coneixement d'idioma (pdf MB)
Convocatòria Erasmus+ 2014-15 (pdf MB)
Proves nivell idioma Erasmus 2015-2016 (pdf MB)
Convocatòria Erasmus+ 2015-16 (pdf MB)
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona