Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Ajuts erasmus

Ajuts Erasmus


CURS 2015/16

Aportació comunitària:
Aquesta informació es farà pública al web tan aviat ens ho comuniqui l’OAPEE, que és l’Agència Nacional Erasmus a Espanya (veure quadre més avall amb els imports del curs 2014/15).

Beques Erasmus.es del Ministeri d’Educació, Ciència i Esports:   Aquesta informació es farà pública al web tan aviat ens ho comuniqui el Ministeri (veure quadre més avall amb els imports del curs 2014/15).


Ajuts Complementaris per a aquesta convocatòria.

Beques MOBINT - AGAUR


L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos. Més info a http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris
La convocatòria s’obre aproximadament al mes de juliol. Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.
 

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+amb altres ajuts

L’ajut Erasmus provinent dels fons comunitaris (Beca OAPEE) és incompatible amb l’ajut Erasmus.es del MECD.
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.
 

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2015/16 i que durant el curs 2014/15 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 100€/mes (el període màxim finançat són 5 mesos).CURS 2014/15

En data 17 de juliol es publica la resolució d'ajuts econòmics procendents de fons comunitaris pels estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, per al curs 2014/2015. Trobareu el llistat al final d'aquesta pàgina.

A partir del curs 2014/15 els ajuts Erasmus estudi variaran en funció de diferents criteris que es detallen a continuació:

Els estudiants rebran una subvenció de la UE, com a contribució a les seves despeses de desplaçament i estada durant el període d’estudis o formació a l'estranger. Aquests imports seran definits per les agències nacionals d'acord amb les autoritats nacionals, sobre la base de criteris objectius i transparents, i que figuren a continuació. Les quantitats exactes seran publicades a les pàgines web de les Agències Nacionals (l’OAPEE en el cas de l’estat espanyol).

La subvenció que la UE proporciona als estudiants dependrà del sentit de la  mobilitat, de la manera següent:
  • mobilitat cap a un país amb un cost de vida similar: els estudiants rebran el rang mitjà de subvenció de la UE;
  • mobilitat cap a un país amb un cost de vida superior: els estudiants rebran la rang més alt de subvenció de la UE;
  • mobilitat cap a un país amb un cost de vida inferior: els estudiants rebran el rang més baix de subvenció de la UE.

Els països estan dividits en els tres grups següents: 

    IMPORTS 2014/15  
 
 
 
 
 
 
PAÍS DE DESTINACIÓ
 
BECA OAPEE
(FONS COMUNITARIS)
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
BECA MECD
ERASMUS.ES
 
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Irlanda, França,Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, Liechtenstein, Noruega
 
 
 
300€/mes
 
 
400€/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
Bèlgica,República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Xipre, Croàcia, Luxemburg,  Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia
 
 
 
250€/mes
 
 
350€/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Bulgària,Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania,
Eslovàquia, l'ex República Iugoslava de Macedònia
 
 
 
200€/mes
 
 
300€/mes

 
 
Els imports de les beques del curs 14/15 definit per l'Agència Nacional Erasmus (OAPEE) i pel Ministeri d'Educació i Ciència han quedat establerts de la manera següent:

Rang mig de la UE: aquest rang mig, i que estarà en 250 euros al mes, s’aplicarà a les activitats de mobilitat cap a un país amb un cost de vida similar: a) del Grup 1 al Grup 1, b) del Grup 2 al Grup 2 i c) de Grup 3 al Grup 3.

Rang superior de la UE: Correspon al rang mig aplicat per l'Agència Nacional al qual s’afegiran com a mínim 50 euros i que estarà en 300 euros al mes. S’aplicarà a les activitats de mobilitat cap a un país amb una cost de vida superior: a) del Grup 2 al Grup 1 països i b) del Grup 3 al Grup 1 i 2 països.

Rang inferior de la UE: Correspon al rang mitjà aplicat per l'Agència Nacional al qual s’afegiran com a mínim 50 euros i que estarà en 200 euros al mes.
S’aplicarà a les activitats de mobilitat cap a un país amb una cost de vida inferior: a) Grup 1 al Grup 2 i 3 països i b) del Grup 2 al Grup 3.

Altres ajuts: Beques MOBINT de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya).

La convocatòria 2014/2015 s'ha publicat a la web de l'AGAUR en data 25 de juny de 2014.  El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 26 de juny de 2014 i finalitza el dia 25 de juliol de 2014.

 
CURS 2013/14
Els imports de les beques Erasmus per al curs 2013/14 són:

Fons comunitaris: L’OAPEE ha fixat l’import de la beca Erasmus per al curs 2013/14 en 115€/mes, procedents dels fons comunitaris.
 
Ajuts Ministeri: 
  • Ajut lineal: L’ajut lineal del MECD per al curs 2013/14 encara està per determinar però serà com a màxim de 100€/mes, fins a un màxim de 8 mesos d’estada (segons ordre ECD/2327/2013).
  • Ajut complementari: L’ajut complementari del MECD per al curs 2013/14 serà de 233€/mes , fins a un màxim de 8 mesos d’estada (segons resolució 12801 de 20 de desembre) i està adreçat a aquells estudiants que realitzin una estada Erasmus el curs 2013/14 i que hagin estat beneficiaris d’un ajut de règim general del MECD durant el curs 2012/13.
Altres ajuts: Beques MOBINT de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya).

La convocatòria 2013/2014 s'ha publicat a la web de l'AGAUR en data 2 de juliol de 2013.
Resolució Ajuts Comunitaris Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona