Viu a la UAB

Programa d'accions i activitats

img_accions_intro

El Consell Social de la UAB desenvolupa el Programa Universitat-Societat com a conseqüència del compromís social del Consell Social i la Universitat Autònoma de Barcelona i en virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) en el seu article 87. El Consell Social de la UAB impulsa accions de connexió de la Universitat amb el seu entorn, a la vegada que col·labora en actuacions de la Universitat per reforçar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari i de batxillerat.

Així mateix, una altra vessant d’aquest Programa és de la de donar suport a iniciatives, d’una banda, orientades a la inserció laboral i, d’altra banda, dirigides a la comunitat universitària, en àmbits com l'emprenedoria i les beques a col·lectius d’estudiants amb necessitats especials.

D'aquesta manera, a través del Programa, l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB per impulsar i col·laborar amb actuacions estratègiques que contribueixin a reforçar els vincles entre universitat i societat.

Les accions del Consell Social són les següents:
 
  • Premi Universitat-Societat
  • Beques Impuls
  • Campus Ítaca
  • Programa Argó
  • Inserció laboral
  • Imagine Express