Programació de pàgines web

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Laboratori del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunacions. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Joan Bartrina Rapesta.
Preu: 90€
Codi curs: 30020

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
Curs pràctic de programació web. Després de realitzar aquest curs, els estudiants seran capaços de programar pàgines web, sabent quines tecnologies han d’utilitzar per programar les diferents funcionalitats. 

Objectius:
Apendre a programar pàgines web bàsiques.

Continguts:

  • HTML
  • Cascading Style Sheets (CSS)
  • Javascript
  • PHP
  • AJAX

Metodologia:
El curs s'impartirà seguint una metodologia basada en projectes. L'alumnat haurà de realitzar un projecte, en el nostre cas una pàgina web. A cada sessió es realitzarà una part del projecte, utilitzant les diferents tecnologies: HTML,  CSS, Javascript, PHP i AJAX. Per cada tecnologia es farà una breu presentació del per què i del com s’utilitza. Cadascuna de les parts es durà a terme de forma guiada amb el professor.

Observacions:
En acabar el curs, els estudiants no seran experts programadors, sinó que tindran una visió general bàsica dels conceptes de la programació web.