Munta el teu festival de música! Física, química i enginyeria per entendre què passa al nostre voltant

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), Facultat de Ciències de l’Educació. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: David Ferrer Sànchez i Maria Navarro Palà.
Preu: 90€
Codi curs: 30032

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
En aquesta activitat els i les joves assumiran el rol d’experts en una companyia que organitza concerts i festivals de música. La finalitat és que elaborin un projecte per a l’organització d’un festival de música a la UAB. En la realització de les tasques per preparar la proposta, els i les joves necessitaran desenvolupar i aplicar conceptes de física, química i enginyeria, a partir de diverses experiències, així com utilitzar una gran diversitat de simulacions i sensors per a la recollida i anàlisi de dades. A través de jocs, dinàmiques de grup i treball de laboratori, els i les expertes hauran d’enfrontar-se a reptes científics i d’enginyeria que els permetran abordar temàtiques rellevants per al nostre dia a dia. 

Objectius:

 • Reconèixer que el coneixement de la física i la química és útil per a moltes situacions.
 • Desenvolupar habilitats d’emprenedoria i enginyeria.
 • Entendre quines són les habilitats que es busquen en el món laboral.
 • Conèixer possibles professions relacionades amb la física i la química.
 • Transferir els coneixements de física, química i enginyeria en un context real.
 • Prendre decisions entre diverses opcions possibles i col·laborar amb altres membres dintre d’un mateix equip i entre altres equips per un benefici conjunt.
 • Desenvolupar el pensament analític.
 • Realitzar petites experiències que ajudin a comprendre nous conceptes de física, química i enginyeria.
 • Comunicar i exposar un projecte propi davant un jurat d’experts.

Continguts:

 • Cinètica química.
 • Energia de les reaccions químiques.
 • La Física del so (freqüència, transferència del so, tipus d’interferències entre les ones acústiques).
 • Absorció i emissió d’energia de la matèria.
 • Ús de politges.
 • Optimització de l’ús de plaques fotovoltaiques.
 • Fenòmens de difracció i polarització de la llum.
 • Generació de colors a partir de reaccions químiques.

Metodologia:
Al llarg del curs es van intercalant diferents tipus d’activitats, que varien en funció del dia i de la seva durada. Les activitats principals són les següents:

 • “Quiz per treure la son”: És un joc/concurs on l'alumnat ha de respondre el més ràpidament possible a un conjunt de qüestions de ciències (concretament de física i química) vinculades a temes relacionats amb la nostra vida quotidiana, triant entre les quatre opcions possibles.
 • “Projecte del Festival de Música”: És un projecte de treball col·laboratiu en el qual cada grup d’estudiants del curs representen ser companyies que organitzen concerts i festivals de música i cadascun dels integrants dels grups assumeixen el rol d’experts en diverses àrees (tècnic de so, llum, electricitat, etc.). El seu objectiu és presentar un projecte per a la realització d’un festival de música a la UAB davant un jurat format per experts que seleccionarà la millor proposta entre les que es presentin.
 • “Reptes i mites”: A més a més del projecte, també es plantejaran petites recerques que es proposen al grup d’estudiants on ells i elles actuen com un científic real. Tenen un compte enrere per dissenyar el seu propi experiment i dur-lo a terme a fi de resoldre algun repte relacionat amb la ciència, o per confirmar o desmentir alguns mites de fets quotidians. Per fer-ho, podran aprofitar els avantatges que ofereix un laboratori digitalitzat amb una gran diversitat de materials que tenen al seu abast.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur llibreta o fulls de paper i bolígrafs.