Mira la realitat! Et donem les ulleres d'investigador social. Introducció a la sociologia com a eina per investigar

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Professorat: Maria del Mar Griera, Avi Astor, Victor Albert, Rosa Martínez i Maria Esther Fernández.
Codi curs: 30024

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
La realitat social és complexa. La societat no és homogènia, i els individus ens agrupem els uns amb els altres en funció de molts factors. A vegades, les nostres interaccions a l’espai públic poden ser conflictuals. Sovint, a més, poden implicar situacions de discriminació envers aquells que pertanyen a col·lectius minoritaris, ja sigui per raó de gènere, religió, classe social... En aquest curs analitzarem aquesta realitat a través de les ciències socials i descobrirem les eines que tenim a l’abast a l’hora de dur a terme una recerca sobre la nostra societat.

Objectius:
El curs pretén apropar l’estudi de la sociologia, juntament amb altres disciplines de les ciències socials, a l’alumnat de secundària i batxillerat. Els objectius principals són els següents: 

 • Tractar temàtiques d’interès social
 • Introduir problemàtiques pròpies de les ciències socials
 • Aportar eines metodològiques pels Treballs de Recerca de batxillerat
 • Visualitzar la possibilitat de retorn de coneixement científic a la societat
 • Donar a conèixer els estudis de grau en Ciències Socials de la UAB
 • Apropar els estudis universitaris a l’alumnat de secundària i Batxillerat

Continguts:
Contingut transversal: temes socials d’interès actual i tècniques metodològiques pròpies de les ciències socials.
Principals eines de recollida de dades en ciències socials: observació; entrevista; anàlisi de documents visuals i auditius.
Temàtiques a través de les quals es treballarà el contingut transversal:

 • Gènere
 • Migracions
 • Religió

Metodologia:
A partir d’una metodologia vivencial i participativa, aquest curs es basarà en l’abordatge de temes d’interès actual. Cada sessió correspon a un dia de la setmana, seguint la següent estructura:

 • Sessió 1: Construint perquès
  • Introducció teòrica
 • Sessió 2: Com busquem respostes?
  • Entrevista, observació i anàlisi documental 
 • Sessió 3: L’interrogant fora de l’aula
  • Sortida de treball de camp en les immediacions de la UAB
 • Sessió 4: Compartint interrogants
  • Treball en grup
 • Sessió 5. Donant respostes
  • Presentació pòsters

Enllaç al formulari d'inscripció