Mira la realitat! Et donem les ulleres d'investigador social. Introducció a la sociologia com a eina per investigar

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, Departament de Sociologia, ISOR. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Maria del Mar Griera, Avi Astor, Victor Albert, Rosa Martínez i Maria Esther Fernández.
Preu: 90€
Codi curs: 30024

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
La realitat social és complexa. La societat no és homogènia, i els individus ens agrupem els uns amb els altres en funció de molts factors. A vegades, les nostres interaccions a l’espai públic poden ser conflictuals. Sovint, a més, poden implicar situacions de discriminació envers aquells que pertanyen a col·lectius minoritaris, ja sigui per raó de gènere, religió, classe social... En aquest curs analitzarem aquesta realitat a través de les ciències socials i descobrirem les eines que tenim a l’abast a l’hora de dur a terme una recerca sobre la nostra societat.

Objectius:
El curs pretén apropar l’estudi de la sociologia, juntament amb altres disciplines de les ciències socials, a l’alumnat de secundària i batxillerat. Els objectius principals són els següents: 

 • Tractar temàtiques d’interès social.
 • Introduir problemàtiques pròpies de les ciències socials.
 • Aportar eines metodològiques pels Treballs de Recerca de batxillerat.
 • Visualitzar la possibilitat de retorn de coneixement científic a la societat.
 • Donar a conèixer els estudis de grau en Ciències Socials de la UAB.
 • Apropar els estudis universitaris a l’alumnat de secundària i Batxillerat.

Continguts:
Contingut transversal: temes socials d’interès actual i tècniques metodològiques pròpies de les ciències socials.
Principals eines de recollida de dades en ciències socials: observació; entrevista; anàlisi de documents visuals i auditius.
Temàtiques a través de les quals es treballarà el contingut transversal:

 • Gènere.
 • Migracions.
 • Religió.

Metodologia:
A partir d’una metodologia vivencial i participativa, aquest curs es basarà en l’abordatge de temes d’interès actual. Cada sessió correspon a un dia de la setmana, seguint la següent estructura:

 • Sessió 1: Construint perquès
  • Introducció teòrica
 • Sessió 2: Com busquem respostes?
  • Entrevista, observació i anàlisi documental 
 • Sessió 3: L’interrogant fora de l’aula
  • Sortida de treball de camp en les immediacions de la UAB
 • Sessió 4: Compartint interrogants
  • Treball en grup
 • Sessió 5. Donant respostes
  • Presentació pòsters
Observacions:
El professorat responsable participant s’ofereix a tutoritzar recerques dins del programa ARGÓ. L'alumnat haurà de dur targeta de tren/metro.