La ciència del llenguatge

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Cèlia Alba, Maria Bañeras, Lorena Castillo, M. Pilar Colomina, Irene Fernández, Marta Khouja, Anna Paradís, Oriol Quintana i Sebastià Salvà (cada professor farà una sessió d'aproximadament 2h).
Preu: 90€
Codi curs: 30039

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
El nostre curs pretén complementar aquesta formació amb unes sessions que presentaran la vessant científica de l’estudi del llenguatge. La recerca dels últims 50 anys ha demostrat que la facultat del llenguatge forma part de la biologia humana i ha permès descobrir les diferències que hi ha entre el llenguatge humà, d’una banda, i els llenguatges animals i artificials, de l’altra. Aquest enfocament científic ens permet d’establir paral·lelismes entre la Lingüística i altres disciplines com la Biologia, les Matemàtiques, la Física o la Química.

I encara hi ha més...
A aquest curs també s’explicarà quin tipus de recerca fan els investigadors i quines són les aplicacions tant convencionals com no convencionals (és a dir, les que no tenen una orientació filològica) que permet l’estudi del llenguatge.

Objectius:
El principal objectiu d’aquest curs és acostar l'alumnat a la dimensió científica del llenguatge. A través de la combinació de classes, pràctiques i activitats dirigides, es pretén estimular el pensament científic i la capacitat d’argumentació dins el domini de la llengua. Això permetrà a l'alumnat, més enllà de conèixer els descobriments que s’han fet al camp de la Lingüística durant les últimes dècades, reconsiderar la divisió Humanitats / Ciències, enriquir la seva capacitat crítica i estimular el seu enginy i creativitat. El curs incorporarà una presentació que resumeix el que es pot veure a la visita de l’exposició Talking Brains, que fa palesa la relació entre el llenguatge i el cervell humà, tot destacant-ne aspectes neurològics, evolutius, culturals, etc.

Continguts:

 • El llenguatge com una facultat biològica.
 • Les propietats formals del llenguagte (natural).
 • La variació lingüística: la noció de “paràmetre”
 • Eines tradicionals i actuals per a l’estudi de la variació: atlas, Twitter, bases de dades, corpus, sistemes d’informació geogràfica, etc.
 • La variació lingüística i la traducció.
 • La comparació interlingüística.
 • La noció d’experiment en lingüística.
 • Interaccions entre Lingüística i Literatura.
 • Lingüística i Ciència Cognitiva: la Neurolingüística.
 • Interaccions entre Lingüística, Física i Química.
 • Les relacions entre llenguatge i música.
 • Les relacions entre norma, descripció i explicació.

Metodologia:
El curs es basa principalment en sessions dirigides per investigadors predoctorals de la UAB. Les sessions es dividiran en una part teòrica (presentació de continguts) i una d’aplicada (experiments). Juntament amb les sessions dirigides, l'alumnat coneixerà l’entorn de treball dels investigadors en Lingüística de la UAB.