Interpretar més enllà de les paraules

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Professorat: Pilar García Crecente i Susagna Guardiola.
Codi curs: 30035

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:

S’interpreta de la mateixa manera a un o una cap d’estat a la seu de les Nacions Unides, a un actor o actriu de Joc de Trons quan se l’entrevista per televisió o a un o una esportista durant una conferència de premsa abans o després d’un partit? Has pensat mai com és la feina d’un intèrpret? Quin professional hi ha al darrere de la veu que podem sentir per televisió, ràdio o en una conferència de premsa?
La Unió Europea, l’ONU, els mitjans de comunicació, els clubs esportius i les organitzacions culturals són alguns exemples d’organismes que treballen regularment amb intèrprets i, tanmateix, és una professió poc coneguda. Amb aquest curs volem proposar una breu introducció a la feina d’intèrpret de conferència i els diferents tipus d’interpretació que existeixen.
Es practicaran les habilitats principals que necessita un intèrpret com ara la capacitat de parlar en públic, el domini excel·lent de la llengua materna, la memòria, la síntesi, el treball en equip o la reformulació. També es farà una introducció a les tècniques de la interpretació consecutiva i un “tastet” d’interpretació simultània.

Objectius:

Fer una introducció pràctica al món de la interpretació, explicant les diferències entre traducció i interpretació. Despertar, treballar i potenciar habilitats com ara la memòria a curt i llarg termini, l’escolta activa, l’anàlisi i reformulació del discurs que ens permetran tenir una bona base per poder interpretar una intervenció oral d’una llengua B a una llengua A (materna). Mostrar a través de la pràctica quines són les dificultats que sorgeixen en aquest procés d’interpretació i debatre quines estratègies es poden aplicar. Es farà especial incidència en les habilitats de comunicació, com ara el fet de parlar en públic o la capacitat d’articular un discurs breu.

Continguts:

 • Introducció a la interpretació. Trets distintius i específics de la interpretació.
 • Perfils professionals (el funcionari d’un organisme internacional, l’intèrpret freelance), modalitats (bilateral o enllaç, consecutiva, simultània i xiuxiueig) i competències de l’intèrpret.
 • Principis metodològics de la interpretació:
  • Escolta analítica, concentrada i selectiva.
  • Memòria a curt termini.
  • Estructura i anàlisi del discurs.
  • Reformulació.
  • Síntesi.
 • Parlar en públic: Tècniques d’expressió oral i de comunicació.   
 • Correcció lingüística del discurs oral:
  • La veu: control, dicció, entonació (ritme i fluïdesa), registre.

Metodologia:
Les classes seran pràctiques i dinàmiques. Es combinaran els exercicis individuals amb el treball en grup. S’utilitzaran les cabines d’interpretació per gravar exercicis i per fer un tastet de simultània.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur material per prendre notes (bolígraf i paper).

Enllaç al formulari d'inscripció