Fem Biologia in silico

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018. 
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Llengua en la que s'impartirà: català i castellà.
Lloc: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular i Departament de Genètica i de Microbiologia, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Inma Ponte, Alicia Roque i Daniel Yero.
Preu: 90€
Codi curs: 30047

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
A més dels coneguts experiments in vivo i in vitro, existeixen una gran quantitat d'eines informàtiques (in silico) que podem explotar i explorar per recolzar els nostres coneixements i experiments de Biologia. La Informàtica i la Biologia es troben actualment juntes en una disciplina que es coneix com a Bioinformàtica. Aquesta disciplina és actualment un dels camps de la ciència més dinàmics i amb més projecció.

Objectius:
L'objectiu principal d'aquest curs pràctic és introduir a l'alumnat en aquesta nova disciplina que és la Bioinformàtica, mitjançant la resolució de problemes biològics senzills amb ajuda de l'ordinador i d'Internet. Com ordenar la informació científica? On trobar la llista de tots els éssers vius que es coneixen fins ara? Què és un banc de gens i proteïnes? Com funciona una cèl·lula? Podem explorar dins del nostre genoma? Com clonar in silico un gen o un organisme? A quins organismes ens assemblem més o menys? Són preguntes que l'alumnat aprendrà a solucionar de forma molt senzilla i amb un ordinador durant aquest curs. Un altre objectiu, no menys important, és mostrar els beneficis de l'ús adequat d'Internet.

Continguts:

  • Habilitats bàsiques en el treball amb ordinadors (Windows) i l'ús d'Internet.
  • Història de la Bioinformàtica. Relació entre la Biologia i la Informàtica. Què és la Bioinformàtica?
  • Bases de dades en biociències. Conceptes bàsics. Bases de dades de seqüències d'ADN, genomes i proteïnes.
  • Programes per l'anàlisi de seqüències d'ADN i proteïnes.
  • Software per la visualització d'experiments biològics (clonació, estructura de proteïnes).
  • Software per la classificació i comparació d'éssers vius (elements bàsics dels arbres filogenètics).

Metodologia:
Durant el curs es treballarà exclusivament davant d'un ordinador, realitzant exercicis guiats pel professorat. S'utilitzarà el mètode d'aprenentatge basat en problemes. Es propiciarà el treball en equips i la discussió de la metodologia i resultats per part de l'alumnat mitjançant petites exposicions orals.