Dinosaures i altres criatures del passat

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Escola d'Enginyeria, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Marc Furió.
Preu: 90€
Codi curs: 30034

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
Quants tipus diferents de dinosaures van existir? Per què van desaparèixer, i com se sap? Què hauríem de fer abans d'anar al camp a buscar fòssils per augmentar les probabilitats d'èxit? Quines coses de les pel·lícules o documentals de dinosaures són certes, especulatives o falses? Aquest curs fa un petit repàs dels trucs que fan servir els paleontòlegs professionals per trobar fòssils i estudiar-los, i explica amb exemples pràctics els avantatges i els límits d'aquesta ciència.

Objectius:

 • Estimular la vocació científica d'alumnes de secundària, fent servir els coneixements i les competències adquirides a la seva formació acadèmica.
 • Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre Paleontologia, Geologia i Biologia aplicables a l'estudi de la vida en el passat.
 • Fomentar l'esperit crític per diferenciar entre coneixement generat mitjançant recerca científica i especulació. Conscienciar que no tot el que surt a pel·lícules, documentals o pàgines web, està degudament fonamentat en dades científiques contrastables, i que hi ha diferents graus en la fiabilitat d'aquestes.
 • Promoure la conscienciació sobre la necessitat de preservar la biodiversitat a nivell local, regional i global.

Continguts:

 • Cerca de fòssils, excavació, preparació i estudi.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Geologia i cartografia bàsica per anar a buscar fòssils amb seny; lleis de patrimoni; trucs i eines per excavar i que els fòssils surtin sencers; què cal per preparar els fòssils correctament; altres tècniques de recuperació de fòssils diferents a l'excavació programada; passos per estudiar un fòssil. 
  • PART PRÀCTICA: cerca de fòssils de petits vertebrats reals a partir de sediment concentrat i identificació de les restes que vagin apareixent.
  • AUDIOVISUAL: 'Els últims dinosaures a Europa'.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Dinosaures: Biologia, anatomia i diversitat.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Origen i diversificació dels dinosaures, característiques anatòmiques clau i trets avantatjosos.
  • PART PRÀCTICA: Classificació d'esquelets de dinosaure de tot el món (dossier) i muntatge d'un esquelet d'au.
  • AUDIOVISUAL: Moments claus de la saga Jurassic Park i Jurassic World
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Orígens humans i tendències evolutives.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: La història evolutiva dels primats; el hominoïdeus del Miocè; els Homínids d'Africa i la sortida dels humans cap a Euràsia; encefalització i tecnologia lítica.
  • PART PRÀCTICA: Mesures cranials de diferents espècies d'homínids fòssils -maleta didàctica ICP- i representació gràfica dels volums cerebral.
  • AUDIOVISUAL: La Odisea de la Especie.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Evolució. Canvis i adaptacions dels organismes al seu ambient.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Com canvien les espècies amb el temps; material genètic i mutacions; canvis ambientals i adaptació; selecció natural; relacions ecològiques entre organismes. 
  • PART PRÀCTICA: Evolució dental en mamífers -cranis i mandíbules de maleta didàctica ICP- i resolució d'exercicis en dossier.
  • AUDIOVISUAL: Futuro Salvaje
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Extincions. La fi dels dinosaures i d'altres animals prehistòrics i actuals.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: La desaparició d'espècies; taxes d'extinció; extinció de fons; extincions massives; les 5 grans extincions del passat; la sisena gran extinció (actual); conservació de la biodiversitat. 
  • PART PRÀCTICA: Com de lluny estem d'una gran catàstrofe mediambiental? Construcció de gràfiques estadístiques en base als llistats de la UICN Red List of Threatened Species.
  • AUDIOVISUAL: Extinciones Masivas, Documental Youtube.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
  • Resum i Conclusions. 'Festa' de Final del Curs.

Metodologia:
Cada dia hi haurà una petita explicació teòrica d'uns 30-45 minuts, i es treballarà de manera conjunta per grups una part pràctica. En aquesta part, d'uns 75-90 minuts, es treballarà amb material fòssil original o replicat i/o amb dossiers d'exercicis, sempre relacionats amb la part teòrica. En acabar, es farà un descans d'uns 30 minuts.
La segona part consistirà en la visualització d'un documental o pel·lícula en relació amb el tema tractat. Hi haurà un petit torn de preguntes o debat, i caldrà omplir un qüestionari en relació al document audiovisual projectat. Es conclourà la sessió amb la correcció conjunta del qüestionari/test si es considera oportú.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur material d'oficina i escriptura (llapis, bolígraf, goma, escaire i cartabó) i colors. També hauran de dur calculadora i un dispositiu electrònic amb connexió a Internet (preferiblement ordinador o tablet; en el seu defecte, smartphone).