Dinosaures i altres criatures del passat

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Professorat: Marc Furió.
Codi curs: 30034

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
Quants tipus diferents de dinosaures van existir? Per què van desaparèixer, i com se sap? Què hauríem de fer abans d'anar al camp a buscar fòssils per augmentar les probabilitats d'èxit? Quines coses de les pel·lícules o documentals de dinosaures són certes, especulatives o falses? Aquest curs fa un petit repàs dels trucs que fan servir els paleontòlegs professionals per trobar fòssils i estudiar-los, i explica amb exemples pràctics els avantatges i els límits d'aquesta ciència.

Objectius:

 • Estimular la vocació científica d'alumnes de secundària, fent servir els coneixements i les competències adquirides a la seva formació acadèmica.
 • Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre Paleontologia, Geologia i Biologia aplicables a l'estudi de la vida en el passat.
 • Fomentar l'esperit crític per diferenciar entre coneixement generat mitjançant recerca científica i especulació. Conscienciar que no tot el que surt a pel·lícules, documentals o pàgines web, està degudament fonamentat en dades científiques contrastables, i que hi ha diferents graus en la fiabilitat d'aquestes.
 • Promoure la conscienciació sobre la necessitat de preservar la biodiversitat a nivell local, regional i global.

Continguts:

 • Cerca de fòssils, excavació, preparació i estudi.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Geologia i cartografia bàsica per anar a buscar fòssils amb seny; lleis de patrimoni; trucs i eines per excavar i que els fòssils surtin sencers; què cal per preparar els fòssils correctament; altres tècniques de recuperació de fòssils diferents a l'excavació programada; passos per estudiar un fòssil. 
  • PART PRÀCTICA: cerca de fòssils de petits vertebrats reals a partir de sediment concentrat i identificació de les restes que vagin apareixent.
  • AUDIOVISUAL: 'Els últims dinosaures a Europa'.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Dinosaures: Biologia, anatomia i diversitat.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Origen i diversificació dels dinosaures, característiques anatòmiques clau i trets avantatjosos.
  • PART PRÀCTICA: Classificació d'esquelets de dinosaure de tot el món (dossier) i muntatge d'un esquelet d'au.
  • AUDIOVISUAL: Moments claus de la saga Jurassic Park i Jurassic World
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Orígens humans i tendències evolutives.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: La història evolutiva dels primats; el hominoïdeus del Miocè; els Homínids d'Africa i la sortida dels humans cap a Euràsia; encefalització i tecnologia lítica.
  • PART PRÀCTICA: Mesures cranials de diferents espècies d'homínids fòssils -maleta didàctica ICP- i representació gràfica dels volums cerebral.
  • AUDIOVISUAL: La Odisea de la Especie.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Evolució. Canvis i adaptacions dels organismes al seu ambient.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: Com canvien les espècies amb el temps; material genètic i mutacions; canvis ambientals i adaptació; selecció natural; relacions ecològiques entre organismes. 
  • PART PRÀCTICA: Evolució dental en mamífers -cranis i mandíbules de maleta didàctica ICP- i resolució d'exercicis en dossier.
  • AUDIOVISUAL: Futuro Salvaje
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
 • Extincions. La fi dels dinosaures i d'altres animals prehistòrics i actuals.
  • CONTINGUTS TEÒRICS: La desaparició d'espècies; taxes d'extinció; extinció de fons; extincions massives; les 5 grans extincions del passat; la sisena gran extinció (actual); conservació de la biodiversitat. 
  • PART PRÀCTICA: Com de lluny estem d'una gran catàstrofe mediambiental? Construcció de gràfiques estadístiques en base als llistats de la UICN Red List of Threatened Species.
  • AUDIOVISUAL: Extinciones Masivas, Documental Youtube.
  • DEBAT-QÜESTIONARI-TEST.
  • Resum i Conclusions. 'Festa' de Final del Curs.

Metodologia:
Cada dia hi haurà una petita explicació teòrica d'uns 30-45 minuts, i es treballarà de manera conjunta per grups una part pràctica. En aquesta part, d'uns 75-90 minuts, es treballarà amb material fòssil original o replicat i/o amb dossiers d'exercicis, sempre relacionats amb la part teòrica. En acabar, es farà un descans d'uns 30 minuts.
La segona part consistirà en la visualització d'un documental o pel·lícula en relació amb el tema tractat. Hi haurà un petit torn de preguntes o debat, i caldrà omplir un qüestionari en relació al document audiovisual projectat. Es conclourà la sessió amb la correcció conjunta del qüestionari/test si es considera oportú.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur material d'oficina i escriptura (llapis, bolígraf, goma, escaire i cartabó) i colors. També hauran de dur calculadora i un dispositiu electrònic amb connexió a Internet (preferiblement ordinador o tablet; en el seu defecte, smartphone).

Enllaç al formulari d'inscripció