Descobrint el fascinant món de la Nanotecnologia

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Llengua en la que s'impartirà: català i castellà.
Lloc: Institut Català de Nanociència y Nanotecnologia, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Professorat: Maria José Esplandiu i Xavier Borrise.
Preu: 90€
Codi curs: 30037

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
La Nanotecnologia es perfila com una eina molt poderosa capaç de revolucionar i canviar la nostra forma de vida. El nanomón està habitat per nano-objectes i nanoestructures que exhibeixen nous fenòmens i propietats inconcebibles en el món macroscòpic, que poden ser explotats per afrontar i solucionar els grans reptes socials en medicina, energia i medi ambient. Es convida a l'alumnat a emprendre un viatge fascinant on podrà descobrir el gran poder del petit.

Objectius:
L'objectiu és introduir el concepte de Nanociència i Nanotecnologia com a disciplines emergents i de caràcter multidisciplinari que estan revolucionant la societat. Es pretén, per una banda, que l'alumnat comprengui les raons que fan que els materials es comportin de manera molt diferent a mesura que se'ls miniaturitza i de com se'ls pot observar, manipular o sintetitzar a nivell de la nanoescala. Per altra banda, es pretén explicar i conscienciar de l'ús d'aquests nanomaterials amb propietats tant sorprenents, i del seu impacte innovador en àrees com la salut, la remediació ambiental, la informació/comunicació, la producció/emmagatzematge d'energia, la síntesi i fabricació de nous materials, etc. També es busca que l'alumnat es conscienciï de la formació multidisciplinària que s'ha d'adquirir per treballar en aquest camp i de les implicacions ètiques, socials i riscs que poden comportar aquestes noves disciplines.

Continguts:
El temari comprendrà els següents punts:

  • Concepte de Nanociència i Nanotecnologia. L'escala nanomètrica.
  • Nanomaterials en la Història i en la Naturalesa. Bioinspiració.
  • Propietats dependents de la mida: efectes superficials.
  • Propietats dependents de la mida: efectes quàntics.
  • Nanomaterials: nanotubs de carboni, grafè i nanopartícules. Materials nanoestructurats. Materials intel·ligents que responen a estímuls. Concepte d'autoensamblatge.
  • Tècniques d'observació i caracterització a nivell de nanoescala: microscopis electrònics i microscopis de proximitat basats en una punta en proximitat amb la mostra.
  • Tècniques de nanofabricació. Aproximació descendent i ascendent.
  • Impacte de la Nanotecnologia en la societat: tecnologies de la informació/comunicació, Biomedicina, energia i remediació ambiental.
  • Efectes secundaris: riscos de la Nanotecnologia, implicacions ètiques i legals.

Metodologia:
La metodologia es basarà en classes teòriques diàries, debats i pràctiques demostratives en laboratoris.