De la granja a la taula. Per què són segurs el aliments que mengem?

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Veterinària, Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Francesc Xavier Such Martí, Pol Llonch Obiols, Montserrat Mor-Mur Francesch, Victoria Ferragut Pérez, Antonio José Trujillo Mesa, Jordi Saldo Periago i Artur Xavier Roig Sagués.
Preu: 90€
Codi curs: 30045

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
En el passat els aliments d’origen animal eren causa freqüent de malalties degut a la presència en els animals de diferents agents patògens. Ara, en canvi, els aliments que trobem als mercats són segurs. Això és gràcies a diversos procediments de prevenció i control (tractaments tecnològics de conservació i transformació dels aliments incloent la utilització dels additius quan és necessari) que s’apliquen al llarg de la cadena alimentària, des de la granja fins a la taula del consumidor. L’objectiu d’aquest curs és explicar quin són aquests procediments, quan i com s’apliquen. El curs constarà de sessions d’aula, on s’explicaran els fonaments teòrics, i de visites a instal·lacions com les Granges d’Animals o la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments, així com als laboratoris de la Facultat de Veterinària, on es podran fer pràctiques sobre la forma d’aplicar aquests procediments.

Objectius:
Donar a conèixer i discutir amb l’alumnat els principis generals que s'apliquen a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final, en matèries de maneig animal, condicions higièniques i tecnològiques necessàries per produir aliments innocus i saludables.

Continguts:

  • Seguretat alimentària o innocuïtat alimentària: És el mateix?
  • De què ens hem de protegir? Conceptes de “perill” i “risc” alimentari.
  • “De la granja a la taula”: Per què és necessari un sistema integrat per garantir la seguretat?
  • La salut i l’alimentació dels animals: controlar des de l’origen.
  • El benestar animal influeix en la qualitat dels nostres aliments.
  • Els processos de transformació de les matèries primeres en aliments: com influeixen en la seguretat del que mengem.
  • L’autocontrol a la indústria alimentaria: prevenir és millor que curar.
  • La informació al consumidor: l’etiqueta com a mecanisme de protecció de la salut.
  • El paper de les administracions públiques en la seguretat dels aliments.

Metodologia:
Es desenvoluparà a través de la discussió a classe i de pràctiques al laboratori.