Les dades a debat: eines per analitzar dades als treballs de recerca

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Ciències, Departament de Matemàtiques. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Xavier Bardina Simorra i Lluís Antoni Quer i Sardanyons.
Preu: 90€
Codi curs: 30015

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
L’estadística descriptiva i exploratòria proporciona els elements més bàsics de resum de la informació, un objectiu fonamental en qualsevol àmbit del coneixement i un pas previ per a la inferència. En aquest curs es veuran un conjunt equilibrat i raonat d’instruments d’estadística descriptiva il·lustrats amb exemples, però també analitzats des d’un punt de vista teòric.

Objectius:
L'objectiu d'aquest curs és, en primer lloc, el coneixement de les tècniques descriptives i exploratòries aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades experimentals. Un objectiu paral·lel, tant o més important, és la interpretació dels resultats i de les gràfiques en el context de les dades.

Continguts:
Es comença amb l'estudi d'una variable, i seguidament s'inicia l'estudi comparatiu de dues o més variables amb l’anàlisi exploratòria, les taules de contingència i els models de regressió. Per a les pràctiques es treballarà amb el programa DeduceR. En les sessions pràctiques es treballarà amb volums de dades importants, tot practicant metodologies de representació, visualització i resums descriptius de les dades. A partir d’arxius de dades reals, es procurarà que els estudiants defineixin uns objectius de recerca i, convenientment dirigits pels professors, determinin els indicadors i les gràfiques adequats i, seguidament, els calculin efectivament amb l’ajut del software.

Metodologia:
En les sessions de 9:30h a 11:30h realitzarem activitats d’aprenentatge dirigit, amb presentacions teòriques, resolució tutoritzada d’exercicis i anàlisi de situacions pràctiques. En les sessions de 12h a 14h farem pràctiques amb ordinador, procurant que es correspongui amb els elements introduïts a la primera part de la classe o en dies anteriors.

Observacions:
Manual de teoria:
X. BARDINA, M. FARRÉ. Estadística descriptiva. Manuals 54, Servei de Publicacions de la UAB.