Construïm i programem robots amb Lego Mindstorms

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Unitat de Logística i Aeronàutica, Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes, Escola d’Enginyeria. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Romualdo Moreno Ortiz i Ernesto Santa Cruz.
Preu: 90€
Codi curs: 30049

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
Mitjançant el kit educatiu Lego Mindstorms, treballant en equips de 3 persones, construirem robots i aprendrem a programar-los perquè, interactuant amb el seu entorn a través dels diferents sensors disponibles (llum, tacte, so, ultrasons -mesura distàncies a objectes pròxims-), portin a terme, de forma automàtica, les missions que plantejarem com a petits “reptes” a desenvolupar pels alumnes amb el suport dels professors.

Objectius:

D’una forma absolutament pràctica i molt amena, introduir a l'alumnat en els principals aspectes de la robòtica i la programació d’ordinadors, orientada al disseny i control de robots o vehicles mòbils programables, utilitzant el kit educatiu Lego Mindstorms.

Continguts:
 • Breu introducció a la robòtica i a la programació d’ordinadors.
 • Presentació del kit Lego Mindstorms.
 • Muntatge de robots amb Lego Mindstorms.
 • Presentació de l’entorn de programació de Lego Mindstorms.
 • Desenvolupament de programes i prova amb els robots.

Metodologia:

 • Primer dia
  • Breu introducció a la robòtica i a la programació d’ordinadors: sessió més teòrica (1 hora).
  • Presentació dels diferents elements que integren el kit Lego Mindstorms (1 hora).
  • Muntatge d’un primer robot, amb el suport dels professors (2 hores).
 • Segon dia
  • Instal·lació del software de programació per a Lego Mindstorms a l’ordinador de cada equip de treball (0,5 hores).
  • Presentació de l’entorn de programació de Lego Mindstorms (1 hora).
  • Sessió de programació 1: Desenvolupament i prova amb els robots de petits programes, de forma guiada pels professors (2,5 hores).
 • Tercer dia
  • Sessió de programació 2: Desenvolupament i prova amb els robots de petits programes, de forma guiada pels professors (2 hores).
  • Modificació dels robots per a les sessions finals, amb el support dels professors (2 hores).
 • Quart dia
  • Repte 1: Plantejament d’un repte a resoldre per cada equip de treball (desenvolupant el programa adequat per al robot), de forma autònoma, però amb el suport dels professors (4 hores).
 • Cinquè dia
  • Repte 2: Treball equivalent al del dia anterior per a un nou repte (4 hores).

Observacions:
L'alumnat haurà de dur un ordinador portàtil (preferiblement amb Windows) per cada equip de 3 persones.