Afecta la fiscalitat el nostre dia a dia?

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Dret, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Xavier Flotats Tomasa.
Preu: 90€
Codi curs: 30028

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
S´estudiarà com ens afecta la fiscalitat en el nostre dia a dia de forma pràctica i creativa. Per exemple, què hem de fer en les situacions següents: realitzar compres online a través de Wallapop, rebre un premi de loteria, guanyar un premi en un concurs televisiu, ser hereus d´una herència, adquirir un vehicle tant nou com de segona mà, tenir uns diners en un compte situat a Andorra, guanyar uns diners per jugar en apostes online o rebre el lloguer d´un pis o un local comercial. 

També es comentarà com influeixen els paradisos fiscals en la Fiscalitat actual i, a tal efecte, es posarà de relleu la tributació de futbolistes tant mediàtics, com Messi o Cristiano Ronaldo, o d´artistes, com la banda irlandesa U2. 

Objectius:

  • Assolir coneixements en el marc de la tributació de les persones físiques que afecten de forma diària als ciutadans de l´Estat espanyol. 
  • Prendre consciència de la idea de trobar una fiscalitat més justa i redistributiva, no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu.   

Continguts:
Es basarà en l'anàlisi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost de Patrimoni i l'Impost de Successions i Donacions. Així mateix, s'estudiarà els criteris de residència fiscal i com afecten en relació als paradisos fiscals.

Metodologia:
Bàsicament serà un curs enfocat a la pràctica i a la creativitat fiscal. S´intentarà i es fomentarà la participació de l'alumnat en debats sobre qüestions fiscals d'interès, així com també s'intentarà construir una fiscalitat més equitativa en base a supòsits pràctics que es presentaran a cada sessió del curs.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur fulls, bolígraf i un dispositiu electrònic (tablet/portàtil/mòbil) que es pugui connectar a la xarxa Wi-Fi.