Inici > Professorat > Creació d'empreses > Serveis a l'emprenedor > Recerca de fons

Creació d'empreses


Amb l'objectiu d'aconseguir una major transferència dels coneixements desenvolupats dins la universitat cap a la societat, la UAB, a través del Parc de Recerca UAB (PRUAB), ofereix un servei d'assessorament i de suport a la creació d'empreses.
 Serveis a l'emprenedor 
Itinerari recomanat per a l'emprenedor
Plans d'empresa
Vivers d'empresa
Formació
Tutoria
Projecció i networking

La UAB, a través del PRUAB, ajuda a les empreses en la recerca de finançament i sobre les opcions més adequades entre els fons de finançament públic i els privats.

Fons de finançament:

Públics:
- L'Agència per a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana- ACC1Ó (línia d'ajuts ACC1Ó, prèstec NEBT)
- L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Cambra de comerç de Barcelona i de Sabadell (Ajuts a la internacionalitació)
- Ministerio de Ciencia y Tecnología  (MICINN)
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
- El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Privats:
- Friends&Fools&Family
- Societats de Capital de Risc.
Business Angels

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona