Tipus d'ofertesHi ha tres tipus d'ofertes que el Servei d'Ocupabilitat de la UAB pot gestionar a través de l'aplicació NEXUS:

Ofertes de pràctiques


Tenen una finalitat formativa i s’adrecen a estudiants universitaris d’estudis oficials i propis de la UAB, dels últims cursos; la tasca a desenvolupar a l’empresa/institució sempre ha d'estar relacionada amb els estudis cursats. El Servei d’Ocupabilitat de la UAB, prèvia revisió, realitza la seva publicació i el procés de preselecció de candidats i, amb l’estudiant seleccionat, finalment l’empresa/institució tramita el conveni de cooperació educativa corresponent.

Veure tarifes de gestió.

Ofertes de feina o laborals


Adreçades a estudiants i/o titulats universitaris. El Servei d’Ocupabilitat de la UAB, prèvia revisió, realitza la seva publicació i pot realitzar el procés de preselecció i/o el procés de selecció de candidats complet. Aquestes ofertes deriven en un contracte laboral.

Veure tarifes de gestió.

Més informació sobre els serveis que el Servei d’Ocupabilitat de la UAB ofereix a empreses i institucions, en aquest enllaç.

Ofertes de feina internes de la UAB (de suport a la recerca)


L’Àrea de Personal Acadèmic, prèvia revisió, realitza la seva publicació i el procés de preselecció de candidats. Aquestes ofertes deriven en un contracte laboral.