A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  Practicum  Marc regulador del prÓcticum 

Marc regulador
RD 592/2014 pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (Text refòs aprovat per l'Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011) (Títol XVI Pràctiques externes de la UAB)

Reglament de professorat pel que fa als col.laboradors de docència i de recerca (recollit al Títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB)

Llei 26/2015 de protecció del menor

RD 1791/2010 Estatut de l'Estudiant Universitari

Protocol d'actuació per comunicació situació d'assetjament en el centre de pràctiques

 
Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona