Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Fòrum Salut Mental han assumit el compromís conjunt d'oferir un marc acadèmic i institucional per a l'adquisició de perspectives teòriques, experiències pràctiques, habilitats metodològiques i repertoris interdisciplinaris de competències tècniques per a l'especialització professional en rehabilitació psicosocial en salut mental.

El programa neix de la necessitat d'actualitzar, millorar i estandarditzar la formació de professionals de la intervenció en el camp de la rehabilitació social i laboral de persones amb problemes de salut mental.

El desenvolupament de la reforma dels serveis d'atenció comunitària en salut mental i el caràcter interdisciplinari dels serveis i equips de treball en aquest àmbit urgeixen el disseny d'un programa acadèmic que integri un nucli bàsic de competències, coneixements, habilitats, actituds i experiències que calen a les persones llicenciades o diplomades que han d'incorporar-se o aspiren a consolidar-se professionalment en els serveis de salut mental.


El Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental vol aportar formació integral, des d'una perspectiva interdisciplinària orientada a preparar professionals amb les competències necessàries per a treballar en equips de rehabilitació psicosocial en salut mental formats per especialistes en psicologia, psiquiatria, treball social, teràpia ocupacional, educació social, infermeria, etc. Així mateix, vol formar personal investigador a nivell de màster en el camp Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental des de camps de coneixement interdisciplinaris.

Objectius

- Proporcionar les bases conceptuals i els recursos metodològics necessaris per a la comprensió i l'avaluació de situacions personals i familiars marcades per la presencia de trastorn mental sever.
- Familiaritzar amb l'estudi interdisciplinari de la salut mental i de les experiències i relacions que implica.
- Conèixer la dimensió psicosocial del treball de rehabilitació en salut mental.

- Sistematitzar enfocaments teòrics, estudis empírics i desenvolupaments metodològics i tècnics rellevants en el camp de la prevenció 1ª, 2ª i 3ª en salut mental.
- Dotar de competències professionals per a la intervenció en el camp de la rehabilitació psicosocial en salut mental, de cara a millorar la qualitat de vida de les persones i famílies afectades per la presència de trastorn mental sever (TMS).
- Oferir un marc institucional per a l'anàlisi, la reflexió, la discussió en grup i el disseny de projectes d'investigació, des d'una perspectiva interdisciplinària i multiprofessional sobre la problemàtica.

Requisits d'accés

Llicenciatura o diplomatura en camps de les ciències humanes, socials i de la salut.

Sortides professionals

- El títol de Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental obra la porta a un mercat de treball en part ja tradicional, en part emergent i sempre canviant i exigent com és el de la salut mental i el trastorn mental sever.
- Intervenció psicosocial sectorial amb col.lectius específics (adolescència, família, dones i gent gran) afectats de TMS.
- Treball en centres, programes i serveis d'atenció primària, secundària i terciària en els àmbits de salut mental i la intervenció en TMS.

Contacte

Josep Maria Blanch Ribas

Telèfon: 693671231

Correu electrònic: josepmaria.blanch@uab.cat

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1475/10
Preu: 3300 ¤
Preu especial: 2800¤
Col·lectiu d'aplicació: Professionals que acreditin que treballen a un centre assistencial de salut mental, amb el vist i plau del coordinador i el segell del departament.

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Forum Salut Mental. C/ Bruc 72, 1r. Barcelona
Dates: del 03/11/2014 al 15/06/2015
Idioma de docència:
Castellà (90%), Català (10%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Social
Centres col·laboradors:
Fòrum Salut Mental (Xarxa de 14 entitats d'assistència pública en Salut Mental) Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.