Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia

Presentació

El Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia és un programa destinat a titulats i professionals dels àmbits psicològic, antropològic, educatiu, sociosanitari i empresarial.

El Màster té com a finalitat dotar d'una formació teoricopràctica en els àmbits de la prosocialitat i la logoteràpia, i capacitar per al desenvolupament de qualsevol tipus d'intervenció prosocial amb enfocament logoterapèutic en els seus camps d'actuació.

El programa s'ha estructurat en dos blocs formatius, el de la prosocialitat i el de la logoteràpia, a causa de la fortalesa recíproca d'ambdós marcs teòrics en la seva dimensió pràctica i professional.

L'objectiu és capacitar els participants per aplicar i transferir aquests processos i tècniques als seus àmbits d'interès professional, de manera que puguin facilitar processos d'empoderament, autodiagnòstic i autoformació en altres.


Aquest màster continua amb la línia de treball desenvolupada en les seves tres edicions anteriors 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012, realitzades a Espanya i Colòmbia, continuant amb l'estreta col · laboració amb l'ICL (Institut Colombià de Logoteràpia) i ACLAE, (Associació Catalana d'Anàlisi Existencial).

Objectius

- Promoure i facilitar l'autodiagnòstic de l'estil comunicatiu i el disseny d'un pla d'optimització personal en els participants.

- Aplicar la comunicació prosocial en àmbits interpersonals i professionals en experiències predissenyades.

- Presentar i demostrar la potencialitat de la prosocialitat com a via per a la millora del clima en les organitzacions, la cura de la salut mental de les persones i la qualitat de vida de l'entorn circumdant.


- Introduir a l'alumne al counseling i coaching prosocial en contextos formatiu, familiar, organitzacional.

- Generar solucions creatives des de la pròpia disciplina per a donar respostes a les necessitats detectades en el propi àmbit.

- Conèixer i aplicar tècniques de focalització grupal i de visualització per a generar participació des d'un plantejament i didàctica prosocial.

- Dissenyar, desenvolupar i aplicar plans personals d'optimització prosocial en els àmbits seleccionats pels participants.

- Promoure l'estudi profund i investigació de la logoteràpia i l'anàlisi existencial amb èmfasi en la comprensió dels fonaments antropològics, psicològics i filosòfics.

- Promoure l'aplicació dels fonaments, mètodes i tècniques de la logoteràpia en la vida quotidiana, familiar i professional de les persones.

- Incrementar el nombre d'agents prosocials i contribuir a la creació i difusió d'espais de cohesió i unitat, des d'una resolució prosocial dels conflictes.

Requisits d'accés

- Llicenciats o graduats en Psicologia, Pedagogia, Psiquiatria, Sociologia, Antropologia, Ciències Socials i Humanitats. Altres llicenciatures o graus prèvia acceptació per part de la coordinació.

Sortides professionals

- Formador en l'àmbit de la logoterapia y la prosocialitat.
- Consultor especialitzat en àmbits interpersonals, organitzacionals, grupals i empresarials.
- Especialista-docent en prosocialitat.
- Direcció d'equips de treball.
- Assessor d'associacions cíviques i socials.
- Especialista en lideratge prosocial.
- Promotor de projectes d'intervenció social.
- Investigador social amb mètodes participatius.
- Assessor individual i grupal en prosocialitat, anàlisi existencial i logoteràpia.
- Consultor i investigador d'estratègies grupals per a la resolució de conflictes.
- Dinamitzador en relacions públiques.
- Formador en habilitats socials per a mediadors sociosanitaris.

Contacte

Iranzu Goicochea Oxinalde

Telèfon: 935814443

Correu electrònic: coaching.prosocial@gmail.com

Web: http://www.prosocialidad.org/

Màster propi UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2669/4
Preu: 3400 ¤
Preu especial: 2750¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumn amb Cert. ACLAE(asig.Logoterapia i Anàlisi Exist./ Llicenciats en Psicologia, Treballador Social o Magisteri anys 2011 i 12

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. Corporación Instituto Colombiano
Dates: del 18/09/2013 al 31/05/2015
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Centres col·laboradors:
Instituto Colombiano de Logoterapia Viktor Frankl Ltda.
Títol que s'obté:
Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.