Presentació

Les Humanitats Digitals posen en relació les habilitats pròpies de les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb les clàssiques disciplines humanístiques (Història, Filosofia, Filologia, Lingüística, Història de l'Art, Arqueologia, Música, Antropologia i Estudis Culturals ...). Aquesta connexió cada dia té més importància a causa de la puixança imparable d'aquestes tecnologies i l'expansió d'internet, el que implica que l'exercici d'aquestes professions exigirà un bon domini d'aquestes eines.

Aquesta nova disciplina, interdisciplinària per excel.lència, nascuda al segle XX, consolidada i batejada recentment amb gran consens com "Digital Humanities", s'està estenent per les universitats de tot el món. Aquest Màster en Humanitats Digitals és un dels pioners en la implantació d'aquests estudis a Espanya.


El Màster en Humanitats Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona:

1. Ofereix un panorama i una reflexió sobre les conseqüències, tant en la seva creació, com en la seva investigació i difusió, de l'arribada de l'era digital als estudis d'Humanitats i a la Cultura, en general.

2. Dota als graduats en Lletres i Humanitats de les habilitats informàtiques i competències pròpies de la societat i de la cultura digital, de manera que siguin més competitius en l'àmbit professional en el teixit de les empreses, l'economia i la puixant indústria cultural digital.

3. Actualitza a gestors culturals, docents i investigadors consolidats en el coneixement d'eines digitals essencials per a l'actual desenvolupament de la seva activitat.

4. Complementa la formació d'enginyers informàtics amb coneixements d'Humanitats així com de llenguatges, aplicacions i necessitats específiques i possibles desenvolupaments d'un mercat laboral amb forta demanda: precisament el de la indústria cultural digital o la investigació humanística.

El desenvolupament d'un sector industrial i empresarial en la cultura digital ha generat nous perfils professionals que poden convertir-se en una sortida natural per als graduats en Lletres i Humanitats, de manera que puguin aportar alhora una mirada humanística i unes competències digitals.

L'arribada de les Humanitats Digitals ha donat lloc a noves orientacions professionals molt necessàries: humanistes amb competències informàtiques però també enginyers que s'actualitzin per treballar amb competències humanístiques. Les convocatòries europees de programes d'investigació, com Horizon 2020 i Marie Curie, i d'institucions privades com Recercaixa o la Fundació BBVA estan apostant molt clarament per les Humanitats Digitals.

Objectius

El Màster en Humanitats Digitals s'orienta a formar els alumnes en l'anàlisi, la gestió i transferència de continguts culturals i humanístics en format digital, proporcionant uns coneixements suficients perquè puguin aplicar les competències adquirides en tasques professionals o de recerca associades als diferents camps d'estudi.

El màster complementarà amb continguts informàtics avançats els estudis dels graduats de facultats de Lletres i també amb continguts humanístics als graduats en Enginyeries; aquesta formació, a més del seu propi valor acadèmic, implicarà una major capacitació professional per a tots dos col.lectius.


D'altra banda, el màster proporcionarà uns coneixements informàtics i metodològics imprescindibles per als que vulguin fer recerca en temes propis d'Humanitats Digitals, indústries culturals o de les diferents ciències humanes on aquests coneixements siguin necessaris.

Requisits d'accés

- Els estudiants hauran d'acreditar estar en possessió d'un títol de Grau, Llicenciatura o una diplomatura.
- Es requereix així mateix, per a l'assistència a classe i realització de pràctiques, la possessió d'un ordinador portàtil adquirit en els últims cinc anys.

Sortides professionals

El Màster en Humanitats Digitals té un ampli espectre de capacitació professional i per a la investigació. La complementació amb els estudis d'origen proporciona uns coneixements que permetran l'accés a professions relacionades amb el desenvolupament de col•leccions i arxius digitals com a recursos ja sigui educatius, ja sigui de recerca, ja sigui empresarials, gestió i documentació del patrimoni cultural material i immaterial; edició i publicació digital; consultoria en mitjans de comunicació i oci; disseny de polítiques socials i culturals a ciutats digitals; estudis de mercat i màrqueting en comunitats online. De manera més genèrica, professions amb requisits de gestió interdisciplinària, o de coneixements informàtics.

També es pot destacar el paper que el màster podria jugar en el reciclatge de professionals: investigadors consolidats amb necessitats de coneixements informàtics; periodistes i comunicadors, tècnics de màrqueting; bibliotecaris i documentalistes; investigadors socials, tècnics i directius d'administració pública o privada.

Contacte

Cristina Buenafuentes de la Mata

Telèfon: 935868359

Correu electrònic: Cristina.Buenafuentes@uab.cat

Màster propi UAB

3a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3202/3
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Dates: del 03/10/2016 al 30/06/2017
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Filologia Espanyola
Títol que s'obté:
Màster en Humanitats Digitals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.