Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Presentació

El context social, de les organitzacions i de la formació no és aliè a l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan provocant. Abunden les iniciatives i projectes públics i privats, des d'instàncies comunitàries, nacionals o regionals, que donen suport la implantació d'Internet en els Centres de Formació i l'ús massiu d'aquestes tecnologies en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Paral·lelament, les organitzacions públiques i privades s'enfronten al repte de transformar els models formatius tradicionals i d'incorporar a aquest àmbit noves propostes que tinguin en compte el desenvolupament de les tecnologies de l'aprenentatge (TAC) i la presència de les xarxes socials i altres mitjans de relació interpersonal.


La formació es vincula, cada vegada més, als processos d'innovació i canvi i adopta, en el context de la societat del coneixement, noves formes d'organització i desenvolupament que tracten de gestionar el talent de les persones i de les organitzacions.

Desenvolupar propostes en la perspectiva actual, i sobretot de futur, exigeix considerar i assumir el rol preponderant que tenen les TIC i les TAC i les formes d'organització i desenvolupament que adopten les persones en el marc d'organitzacions dirigides al canvi. Imposa, així mateix, conèixer i practicar nous enfocaments de la formació, lligada al desenvolupament dels recursos humans i a la innovació. L'actualització de coneixements i capacitats de responsables de recursos humans, directius i gestors de les organitzacions és, sobre això, una demanda professional però, també, una resposta necessària a la realitat sociocultural i econòmica en la qual treballen.

Aquest màster proporciona coneixements i eines relacionades amb la gestió del talent i de l'aprenentatge en les organitzacions utilitzant les TIC i els nous mitjans de relacions socials. D'una banda, busca proporcionar uns coneixements actualitzats sobre la utilització de les TIC i TAC, per altra, els acompanya d'estratègies, instruments i desenvolupaments que serveixen tant per il·lustrar les reflexions teòriques que es fa com per reforçar l'enfocament aplicat i professionalitzant la proposta.

Aquest màster, únic al mercat internacional, es vincula a iniciatives i desenvolupaments previs realitzats des del Departament de Pedagogia Aplicada, concretament, el màster en Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació, promogut en el marc de l'Institut Universitari de Postgrau (IUP, amb més de 15 edicions des del 2000) i des de l'empresa AEFOL (www.aefol.com), líder en serveis de màrqueting per a empreses d'e-learning i RRHH i organitzadora des de l'any 2002 del Congrés Internacional i Fira professional EXPOELEARNING (www.expoelearning.com) a Espanya i Llatinoamèrica.

Particularment, resulta clau aquesta opció de col·laboració pública - privada en un context nou on les parts poden compartir enfocaments i desenvolupaments amb vista a proporcionar una formació avançada i d'excel·lència.

Objectius

Els objectius del programa formatiu són els següents:
- Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s. XXI.
- Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions.
- Analitzar el paper del formador en el context actual.

- Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements, habilitats, estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions.
- Formar tècnics en 'Socialearning', proporcionant coneixements, estratègies i instruments per a la intervenció.
- Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació.

Requisits d'accés

Diplomats o Llicenciats universitaris, Titulats de grau, vinculats professionalment a la formació reglada i no reglada.

Sortides professionals

- Director, tècnic, gestor de formació, RRHH, e-learning, 'communitys managers-CM', 'socialearning', socialmedia aplicat a la gestió del talent i de la innovació a l'empresa i comunitats d'aprenentatge.
- Tècnic dinamitzador en comunitats d'aprenentatge-COPs.
- Tècnic de desenvolupament i innovació a les organitzacions.
- Tècnic en gestió del talent a les organitzacions.
- Gestor i coordinador de formació en centres de formació.
- Professor, tècnic responsable de noves tecnologies en institucions de formació.
- Professor, tècnic de formació que utilitza noves tecnologies en els processos d'ensenyament - aprenentatge.

Contacte

David Rodriguez Gomez

Telèfon: 935813191

Correu electrònic: master.formacio.tac@uab.cat

Màster propi UAB

4a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3260/4
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 21/10/2016 al 16/12/2017
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pedagogia Aplicada
Títol que s'obté:
Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.