Presentació

El Dret de família viu a Europa en aquests dies una veritable revolució. Mentre es treballa en l'elaboració d'uns principis europeus en matèria de dret de família, alguns ordenaments interns comencen a atendre els nous models familiars: les famílies monoparentals, les famílies recompostes o reconstituïdes, les basades en parelles no casades d'heterosexuals o d'homosexuals, i fins i tot altres relacions de convivència en les que falta l'afectio maritalis típic de les relacions matrimonials o de parella i es fonamenten solament en l'ajuda mútua o la prestació d'assistència.

L'ordenament jurídic espanyol, i particularment el català, és pioner en afrontar aquests nous reptes del dret de família. Així, en els darrers temps ja s'han abordat qüestions com la regulació de les unions estables de parella homosexuals i heterosexuals; el reconeixement del dret a contraure matrimoni de les parelles del mateix sexe; o el reconeixement a les mateixes del dret a adoptar de forma conjunta.


Per tal de garantir la qualitat i el nivell del Màster en Dret de Família de la UAB s'ha constituït un Comitè científic format por especialistes de primera línia en el dret de família i de reconegut prestigi, dels àmbits de l'advocacia, la judicatura, i la universitat, que té como principals funcions la d'orientar sobre els continguts que s'han d'abordar i la de proposar els juristes que poden participar en els diferents mòduls en funció de la seva especialització i reconeixement professional.

Objectius

- Proporcionar als professionals que treballen en l'àmbit de la família una formació completa de dret de família.
- Proporcionar als professionals del dret una formació en l'àmbit del dret de família.
- Facilitar l'actualització dels coneixements en aquesta matèria.
- Crear un fòrum de debat d'àmbit internacional entre tots els participants del programa en el que debatre les qüestions d'actualitat i extraure conclusions.

- Crear un marc de discussió i col.laboració en el dret comparat de família.

Requisits d'accés

Llicenciatura en Dret o títol equivalent.

Sortides professionals

- Advocat especialista en Dret de Família.
- Professional del dret de família (Jutge, magistrat, fiscal, mediador, notari, etc).

Contacte

Judith Sole Resina

Telèfon: 935812212

Correu electrònic: judith.sole@uab.cat

Web: http://derechodefamilia.uab.es

Màster propi UAB

11a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
65 ECTS
Codi de l'estudi: 1749/11
Preu: 4290 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 23/10/2017 al 31/10/2018
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Dret Privat
Títol que s'obté:
Màster en Dret de Família

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.