Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Tots els doctorats > Informació general

Ciències

Objectius i justificació

 • L'objectiu primari és formar professionals amb una base sòlida i actualitzada en el camp de la ciència i la tecnologia de materials.
   
 • Tenir capacitat per a l'ús de repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades, i per extreure'n informació pertinent per a la seva investigació.
   
 • Procedir amb un disseny d'investigació flexible i emergent o programat, tot servint en tot moment als objectius d'una investigació.
   
 • Ser competent en l'ús de les tècniques experimentals pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la seva recerca.
   
 • Conèixer en profunditat els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la seva recerca.
   
 • Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques (teòriques-pràctiques) en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la seva recerca doctoral.
   
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites,audiovisuals i de procedència diversa.
   
 • Avaluar críticament els resultats obtinguts i exposar clara i concisament les conclusions de la investigació, tant a experts en la matèria com a no experts, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina tot tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.
   
 • Actualitzar i prosseguir la seva formació de manera autònoma, desenvolupant un enfocament ètic en la seva activitat professional.
   
 • Introduir als estudiants a la recerca acadèmica, així com a la innovació i al treball en el sectors productius basats en la utilització dels diferents materials emprats avui en dia.

Línies de recerca

Línies de recerca i professors que dirigeixen tesis doctorals:

Departament de FísicaDepartament de GeologiaDepartament de Química

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)


Department of Crystallography

Department of Materials Simulation and Theory

Department of Molecular Nanoscience and Organic Materials

Department of Molecular and Supram. Materials

Department of Nanostructured Materials

Department of Solid State Chemistry
Department of Superconducting Materials and Large Scale Nanostructuration


MATGAS

Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)


Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2)

 

Departament/s o institut/s vinculats

Departament de Física
Departament de Geologia
Departament de Química
Institut de Ciència de Materials (ICMAB-CSIC)
Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM)
Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2)

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:
La comissió de l'estudi de doctorat en Ciència de Materials estarà integrada per quatre membres pertanyents als Departament i Instituts participants en l'Estudi ...


Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:

Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats