Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Què he de fer si em cal una preadmissió?

Què he de fer si em cal una preadmissió?


Es poden demanar pre-admissions als estudis de doctorat en cas que sigui necessari per sol·licitar beques, gestionar visats o altres motius. La sol·licitud cal dirigir-la als coordinadors dels estudis de doctorat.

En tots els casos, l'estudiant haurà d'adjuntar la documentació que li indiqui el coordinador/a així com les còpies dels certificats i títols acadèmics que acreditin els seus estudis previs. Després de la revisió que realitzarà el coordinador/a i l'Escola de Postgrau, s'elaborarà un escrit signat pel delegat de la rectora on se li indicarà si ha estat pre-admès per a la selecció.

Quan s'obri el període de preinscripció haurà de presentar de nou la sol.licitud, encara que en aquest cas no caldrà que torni a presentar la documentació requerida.

«Volia estudiar un màster en relacions públiques, la UAB va ser l'única universitat que m'oferia el grau d'especialització que buscava.»

Bernardo Vázquez
Mèxic

Master en Relacions públiques i gabinets de comunicació

 

Contacta'ns!

ep.doctorat
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats