Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

El programa proporciona formació en metodologia de la investigació en el camp multidisciplinar de la creació d'empreses i les Pymes, així com en la direcció i administració d'empreses en general.

Va dirigit a estudiants que es plantegin orientar-se cap a una carrera acadèmica a la universitat, o que ja ocupin un lloc acadèmic i desitgin una formació doctoral per a obtenir un millor acompliment en la seva carrera a la universitat.

Constitueix també una excel.lent opció per als que busquen una formació rigorosa de postgrau que els permeti desenvolupar-se en el món de la investigació aplicada en àmbits empresarials, o en organismes públics dedicats a la promoció empresarial o en activitats de consultoria relacionades amb l'esmentada activitat.

L'enfocament docent es basa en una experimentada barreja de fonaments teòrics i orientació al tractament de problemes rellevant, i inclou la supervisió per a l'elaboració d'un primer treball pilot d'investigació, d'articles científics, i de la pròpia tesi doctoral.

Els mòduls de caràcter metodològic estan especialment dissenyats para a desenvolupar la capacitat investigadora rigorosa de cada estudiant des del principi de la fase de cursos.

Això inclou, a més els seminaris  sobre els projectes de tesi que es van desenvolupant, el contacte amb una xarxa d'investigadors que treballen a la primera línia de temes i qüestions empresarials rellevants i actuals. 

En resum, el programa combina l'anàlisi empírica amb la fonamentació teòrica, y promou l'ús de metodologies d'investigació, tant quantitatives com qualitatives. I així mateix recolza i orienta el treball investigador dels/les estudiants per a la preparació de 'papers' o articles acadèmics i per a l'elaboració de la investigació doctoral pròpiament dita.

Un programa genuïnament internacional

La participació de rellevants professors i investigadors de diverses universitats europees dóna l'oportunitat als/les estudiants d'ampliar els seus contactes acadèmics internacionals, al mateix temps que els ofereix la possibilitat d'accedir a investigacions conjuntes.

Aproximadament un terç dels professors pertanyen a altres universitats d'Espanya o d'altres països com Àustria, Suïssa, Alemanya, Portugal, i Finlàndia. Aquest dinàmic programa no tant sols ha atret a estudiants d'Europa sinó que també ho ha fet d'altres parts del món, donant-li així una veritable orientació internacional.

En les tres últimes edicions del programa, la procedència dels/les estudiants ha estat dels següents països: Romania, Jamaica, Mèxic, Argentina, Malàsia, Índia, Chile, Finlàndia, Bulgaria, Turquia, Colòmbia, Egipte, Brasil i Espanya.

El programa forma part també del European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration -EDAMBA-, un fòrum 'fundat el 1991- per a la cooperació entre els programes de doctorat de les més prestigioses escoles de negocis europees.

El conjunt de l'actual Programa IDEM es desenvolupa dins del Departament d'Economia de l'Empresa, de la UAB. Es tracta d'un departament amb una àmplia cobertura temàtica en l'àrea empresarial, tant pel que fa a les matèries docents que imparteix 'en cursos de grau, de postgrau i de Tercer Cicle-  com pel que fa als camps coberts per les seves activitats d'investigació en economia i administració d'empreses.

Línies de recerca

Prenent com a referència els articles i llibres publicats, així com les presentacions en congressos dels darrers anys, les principals línies d'investigació del departament i, per extensió de l'estudi, són:

 • Creació d'empreses i gestió de Pimes
  La creació d'empreses: 'Entrepenership' i 'venture management'. La gestió de Pimes. 'Born globals' . Creixement i internacionalització. Empresa familiar: factors d'èxit.
   
 • Organització i estratègia empresarial
  Estratègia i competitivitat. Aliances estratègiques i internacionalització. Gestió de recursos humans. Direcció general (Corporate Governance).
   
 • Màrqueting estratègic
  Màrqueting internacional. Orientació al mercat i al consumidor. Anàlisi de competitivitat internacional d'empreses industrials. Màrqueting de serveis.
   
 • Anàlisi de l'eficiència empresarial
  Mesura de la productivitat empresarial i dels seus components. Mesura i anàlisi de la productivitat sectorial: eficiència, competitivitat i capacitat financera.
   
 • Comptabilitat i sistemes d'informació
  Normes internacionals de comptabilitat. Control de gestió.  Sistemes d'incentius per a directius.
   
 • Empreses públiques: eficiència comparativa
  Empreses públiques: direcció i mesura de l'eficiència. Eficiència comparativa respecte a les empreses privades. Polítiques de privatització: objectius y resultats. Regulació.
   
 • Finances empresarials i mercats financers
  Els nous instruments financers. Derivats i futurs. Mercats financers internacionals. L'equilibri financer dels diferents sistemes de pensions.
   
 • Economia empresarial
  Anàlisi econòmica aplicada a l'estudi de l'empresa, de la seva organització i la seva gestió. Microeconomia de la competitivitat. Economia dels contractes. Risc d'insolvència i regulació.

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'EstudiLa Comissió del Doctorat (CD) es composa del coordinador i de tres membres més, que seran professors doctors del Departament d'Economia de l'Empresa.


Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:


 

Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats