Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

En extinció
En extinció

Objectius i justificació

Els estudis de doctorat en Història Econòmica condueixen a la realització d'una tesi doctoral. Els seus objectius generals són:
 

 • Formar investigadors/es en Història Econòmica amb alt nivell de qualificació i competència
 • Promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies de recerca innovadores que responguin a la les necessitats de la societat
 • Instruir i habilitar docents i investigadors/es capacitats/des per desenvolupar la seva activitat en tasques formatives i de recerca a partir dels marcs mencionats anteriorment
 • Suscitar, impulsar i propiciar el intercanvi, la mobilitat i la interrelació de professors/es i estudiants de diferents països i universitats

   

Línies de recerca

Les línies de recerca del doctorat, juntament amb els professors que poden dirigir tesis doctorals en cada una d'elles, són:
 

 • Alimentació, salut i nivells de vida: Dra. Anna Aubanell, Dr. Pedro Fatjó, Dra. Roser Nicolau, Dr. Josep Pujol, Dra. Carmen Sarasúa
 • Creixement i desenvolupament:  Dra. Anna Aubanell, Dra. Montserrat Llonch, Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dr. Josep Pujol, Dra. Carmen Sarasúa
 • Demografia econòmica: Dra. Montserrat Llonch, Dra. Roser Nicolau
 • Desigualtats econòmiques i polítiques públiques: Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dra. Carmen Sarasúa
 • Economia ecològica: Dr. Joan Martinez Alier, Dr. Giuseppe Munda, Dr. Jesús Ramos
 • Història agrària: Dr. Xavier Cussó, Dr. Ramon Garrabou, Dr. Josep Pujol, Dra. Carmen Sarasúa
 • Història ambiental: Dr. Xavier Cussó, Dr. Ramon Garrabou, Dr. Joan Martinez Alier, Dr. Giuseppe Munda, Dr. Josep Pujol, Dr. Jesús Ramos,
 • Història econòmica d'Amèrica Llatina: Dra. Anna Aubanell, Dr. Ramon Garrabou, Dr. Joan Martinez Alier,  Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dra. Carmen Sarasúa
 • Història econòmica d'Europa: Dra. Anna Aubanell, Dr. Esteve Deu, Dra. Montserrat Llonch, Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dr. Josep Pujol, Dra Carmen Sarasúa
 • Història econòmica pre-industrial: Dr. Pedro Fatjó, Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dra. Carmen Sarasúa, Dra. Alberta Toniolo
 • Història de l'empresa: Dra. Anna Aubanell, Dr. Esteve Deu, Dr. Pedro Fatjó, Dra. Montserrat Llonch, Dr. Jordi Maluquer de Motes
 • Història industrial: Dra. Anna Aubanell, Dr. Esteve Deu, Dra. Montserrat Llonch, Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dra. Carmen Sarasúa, Dra. Alberta Toniolo
 • Història del treball: Dr. Esteve Deu, Dra. Montserrat Llonch, Dr. Jordi Maluquer de Motes, Dra. Carmen Sarasúa

 

 

 

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:
 

 

La Comissió de l'Estudi de Doctorat estarà composta de tres membres:

1. el/la coordinadora del màster en Història Econòmica i dels estudis de Doctorat en Història Econòmica.
2. el segon i el tercer membres seràn professors doctors de  la unitat de Història. 

 

Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:


 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats