Presentació

En el moment de gestionar i planificar la seguretat integral, en l'àmbit de la Seguretat Privada es fa cada vegada més evident la professionalització i el plantejament de Plans de Carrera en dita professió.
La UAB ja té un programa d'acreditació professionalitzadora per el Director de Seguretat Privada, el Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat (amb més de 45 edicions realitzades).
Algunes empreses del sector aposten per anar més enllà en els Plans de Carrera dels professionals, tal com es recull en el conveni de col.laboració entre l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) i l'Institut SECURITAS, per tal de professionalitzar i reconèixer les competències adquirides per les plantilles de les empreses de seguretat, al temps que s'adapten de manera continua a la evolució del mercat de seguretat, als canvis de la legislació i a les necessitats dels clients.


Per tal de desenvolupar la seva activitat professional amb una visió integral, coneixedors de la pluralitat de vessants en les que és important aquesta visió, capaços de fer una anàlisi de causes, intervenir, coordinar i introduir propostes de millora en la gestió de la Seguretat Pública.

Amb aquesta formació es pretén, conjuntament amb l'Institut Securitas, oferir les competències als professionals de la seguretat privada, responsables a les organitzacions de seguretat privada que han de gestionar adequadament els objectius de les Organitzacions de Seguretat per tal de garantir la seguretat dels clients i ciutadans.

La pretensió de la millora de competitivitat i l'empleabilitat del personal de seguretat privada en els ajustos legislatius produïts s'emmarca com objectiu principal.

Objectius

- Formar professionals de la gestió i planificació estratègica de la seguretat, dotant a comandaments, tècnics i responsables d'Organitzacions de Seguretat Públiques i Privades dels coneixements pràctics i teòrics, eines i estratègies procedimentals, per a una direcció i gestió dels serveis eficient, garantit el drets ciutadans.

- Conèixer els mecanismes de canvi i adaptar les actuacions de les Organitzacions de Seguretat Privada a les noves formes d'entendre la professió de la Seguretat Privada davant les noves realitats socials.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats o graduats relacionats amb la Seguretat Pública i Privada.
- Gestors responsables de les Organitzacions de Seguretat Privada.
- Membres de les Administracions i Organitzacions que tenen competències en la matèria.
- Altres professionals de la Seguretat Privada (Comandaments).

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència.

Sortides professionals

- Comandaments d'organitzacions de seguretat privada
- Professionals de la seguretat privada i pública.
- Interessats en seguretat i prevenció.

Contacte

Josep Manel López

Telèfon: 935817042

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Postgrau UAB

2a Edició
Places: 70
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3509/2
Preu: 1680 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 26/06/2017 al 15/10/2018
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut SECURITAS
Títol que s'obté:
- Diploma de Postgrau Seguretat Privada Operativa. Especialitat Protecció de Ports i Instal.lacions Portuàries - Diploma de Postgrau Seguretat Privada Operativa. Especialitat Seguretat al Sector Retail - Diploma de Postgrau Seguretat Privada Operativa. Especialitat Seguretat en Centres Hospitalaris - Diploma de Postgrau Seguretat Privada Operativa. Especialitat Seguretat en Entitat Financeres - Diploma de Postgrau Seguretat Privada Operativa. Especialitat Seguretat en Mitjans de Transports

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.