Postgrau en Enginyeria de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Presentació

L'objectiu principal d'aquesta diplomatura és formar els estudiants en les eines i els mètodes necessaris per permetre'ls concebre, programar i realitzar el disseny funcional d'aplicacions per a dispositius mòbils.

Es donaran a conèixer les principals plataformes per dispositius mòbils que actualment tenen una major presència en el mercat: Android, iOS i Windows Mobile Phone.

Es pretén potenciar el treball en grup, formant petits equips de 2 o 3 persones a fi d'imitar l'estructura real que podem trobar en els entorns laborals de desenvolupament d'aplicacions mòbils.

Durant el transcurs del postgrau es treballarà individualment per assolir i consolidar els coneixements tecnològics de cadascuna de les plataformes, al l'hora que en grups s'anirà desenvolupant la idea i el disseny funcional del projecte de final de postgrau.


Un cop finalitzats els mòduls lectius, es dedicaran hores presencials, per tal de tutoritzar la implementació del projecte final de postgrau proposat pels alumnes.

Objectius

El principal objectiu de la diplomatura es donar una visió integradora de tot els aspectes que demana el procés de creació d'una aplicació en dispositius mòbils. L'alumne aprendrà quina és la metodologia per al disseny, implementació i validació d'una aplicació en dispositius mòbils utilitzant les plataformes IOS (Apple), Android i Windows Phone, així com quins són els principals perfils professionals que podem trobar a la indústria, i com interaccionen entre ells. Amb la formació impartida, els estudiants esdevindran professionals amb una base tecnològica sòlida en un àmbit punter i de gran abast social i econòmic, com és la producció d'aplicacions per a dispositius mòbils en diferents plataformes tecnològiques.

La docència impartida en aquesta diplomatura de postgrau tractarà tant aspectes teòric-pràctics de l'àrea com les habilitats per a treballar en un entorn professional i científic d'alt nivell.
Així mateix, es potenciarà el treball en equip, un requisit indispensable per a la posterior incorporació al món laboral, ja que es tracta d'un sector on es demana la màxima capacitat d'interacció entre professionals que provenen de diferents perfils acadèmics. També es tractarà l'impacte de les aplicacions en dispositius mòbils dins la societat de la comunicació, i quines perspectives de futur presenten.

Requisits d'accés

- Enginyers en Informàtica.
- Enginyers Tècnics en Informàtica.
- Per altres titulacions o titulacions equivalents a les Enginyeries i Llicenciatures abans esmentades i obtingudes a l'estranger, caldrà estudiar l'expedient acadèmic de l'alumne abans que aquest sigui admès.

Sortides professionals

- Programador en empreses de desenvolupament d'aplicacions mòbils.
- Incorporar-se en departaments de R+D d'empreses.
- Crear la seva pròpia empresa de base tecnològica.

Contacte

Enric Marti Godia

Telèfon: 935811501

Correu electrònic: Enric.Marti@uab.cat

Web: http://dedam.uab.cat

Postgrau UAB

5a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
45 ECTS
Codi de l'estudi: 3078/5
Preu: 3000 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola d'Enginyeria, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 09/10/2017 al 28/06/2018
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola d'Enginyeria
Departament de Ciències de la Computació
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Enginyeria de Desenvolupament per a Dispositius Mòbils Certificat d'Aprofitament del curs Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils en Plataforma Android Certificat d'Aprofitament del curs Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils en Plataforma IOS Certificat d'Aprofitament del curs Desenvolupament d'Aplicacions Windows Phone i Tecnologies Multiplataforma Certificat d'Aprofitament del curs Introducció al Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.