Presentació

- La cinquena edició d’aquesta diplomatura de postgrau, la qual està dedicada a les cultures del món, ha patit un canvi important respecte a les fetes amb anterioritat, ja que, a part de les civilitzacions de l'Amèrica prehispànica, recull també les situades a Àsia, donant, així, una panoràmica més completa. S'ha estructurat en tres mòduls obligatoris, de 6 crèdits ECTS cadascun d'ells, i en dos mòduls optatius, un dedicat a l'art precolombí (15 crèdits ECTS) i l'altre a les principals manifestacions artístiques sorgides al continent asiàtic (15 crèdits ECTS).

- Per tal d'obtenir el títol de Postgrau, cal cursar i superar 33 crèdits ECTS, concretament els continguts en els tres mòduls obligatoris i en un dels optatius que s'ofereixen.


- Malgrat que a diverses universitats europees hi ha una gran tradició en els estudis sobre l'Amèrica precolombina i Àsia, en el nostre país no existeixen titulacions dedicades a aquestes àrees de coneixement. Aquesta és la raó fonamental que justifica la presentació d'aquest programa, el qual pretén cobrir la important llacuna que, a nivell acadèmic, existeix a les universitats del nostre entorn.

Objectius

- Adquirir tot un seguit de coneixements en relació a les diverses cultures precolombines i asiàtiques.
- Capacitar l'estudiant per a reconèixer les principals manifestacions artístiques de l'Amèrica prehispànica i Àsia.
- Conèixer els recursos bibliogràfics propis d'aquests àmbits.
- Dominar la terminologia històrico-artística adequada.

- Plantejar la diversitat i la problemàtica de les imatges en les diferents cultures.
- Dominar els principals repertoris iconogràfics.

Requisits d'accés

Titulació universitària de Grau o equivalent. En cas de no tenir-la, l'estudiant podrà matricular-se a la diplomatura, i si té una avaluació favorable obtenir un certificat.

Sortides professionals

- Docència.
- Conservador de museus.
- Guia.
- Crític d'art.

Contacte

Francesc-J. de Rueda

Telèfon: 935868470

Correu electrònic: FrancescJosep.DeRueda@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/departament/art-musicologia/

Postgrau UAB

6a Edició
Places: 40
Orientació: Acadèmica, Recerca
33 ECTS
Codi de l'estudi: 2104/6
Preu: 2750 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Museu d’Etnologia de Catalunya, Passeig de Santa Madrona, núm. 12, 08038 Barcelona i Escola Massana, Plaça de la Gardunya núm. 9, 08001 Barcelona.
Dates: del 29/10/2018 al 28/06/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament d'Art i Musicologia
Centres col·laboradors:
Museu Etnològic de Barcelona
Escola Massana
Títol que s'obté:
Diplomatura de Postgrau en Del Món Precolombí a l'Asiàtic

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.