Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Cursos > Educació

Cursos en Educació

Cursos Inici Orientació Modalitat

Actualització en Malaltia Crònica (Discapacitat Intel.lectual i Autisme) (19a edició)

Oct 17 Acadèmica, Professional Presencial

Actualització en Trastorns del Comportament (19a edició)

Gen 18 Acadèmica, Professional Presencial

Actualització en Trastorns Emocionals (18a edició)

Oct 17 Acadèmica, Professional Presencial

Cançó i Audició (11a edició)

Març 18 Acadèmica, Professional Online

Children's Books from a Global Perspective (11a edició)

Abr 18 Professional Online

Context Escolar, Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat (4a edició)

Abr 18 Professional Online

Educació Secundària, Formació Professional i no Formal (4a edició)

Abr 18 Professional Online

Família i Patrons d'Aprenentatge (4a edició)

Abr 18 Professional Online

Iniciació al Llenguatge Musical (4a edició)

Oct 17 Acadèmica Online

Llengua Escrita: Dislèxia, Disortografia i Disgrafia (15a edició)

Oct 17 Professional Presencial

Llenguatge Musical (11a edició)

Oct 17 Acadèmica, Professional Online

Llibres Infantils i Juvenils: Producció, Usos i Recepció (11a edició)

Abr 18 Professional Online

Patrons d'Aprenentatge, Competències i Educació de Qualitat (4a edició)

Feb 18 Acadèmica Online

Patrons d'Aprenentatge, Educació de Qualitat i Formació Empresarial (4a edició)

Abr 18 Professional Online

Patrons d'Aprenentatge i Qualitat en Educació Superior (4a edició)

Abr 18 Professional Online

Recursos Didàctics Musicals (11a edició)

Oct 17 Acadèmica, Professional Online

«He adquirit molts coneixement tècnics, però el més important és que el curs m'ha canviat la manera de veure, pensar i dedicar-me a la il·lustració»

Gustavo Peres

Curs d'Il.lustració Creativa

 

Escola de Postgrau

 

Contacta'ns!

info.postgrau
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats