Curs en Teoricopràctic de Vitrificació d'Oòcits i Embrions Produïts in Vitro

Presentació

Les tècniques per a la a crioconservació d'espermatozoides i embrions s'han convertit en procediments rutinaris en la reproducció humana assistida i la criopreservació d'ovòcits s'està introduït, cada dia més, en la pràctica clínica. La crioconservació d'embrions humans produïts per fecundació in vitro (FIV) proporciona una oportunitat per que les pacients tinguin reiterats intents de concepció després d'un sol cicle d'estimulació ovàrica, evitant el malbaratament d'embrions i la millora de les taxes d'embaràs. Així, la crioconservació d'embrions ha disminuït el nombre de transferències d'embrions frescos i ha maximitzat l'eficàcia de cada cicle de fecundació in vitro. Les dades indiquen que les dones a les que se'ls ha transferit embrions frescos o congelats, varen obtenir un 8% de naixements addicionals mitjançant l'ús dels seus embrions crioconservats. Per altra banda, la crioconservació d'ovòcits ofereix d'altres avantatges en comparació amb la congelació d'embrions, com la preservació de la fertilitat en les dones en risc de perdre la fertilitat a causa del tractament oncològic o malaltia crònica, la donació d'òvuls, la possibilitat de retardar la gestació, i elimina les preocupacions religioses i/o altres ètiques, legals i morals de la congelació d'embrions.


Entre les diferents tècniques de crio conservació, les més utilitzades són la congelació de tipus lent, la primera en ésser desenvolupada, i la vitrificació, una tècnica de congelació ultra-ràpida, que ha anat guanyant importància en els últims anys. La vitrificació d'embrions humans, especialment en les primeres etapes, ha esdevingut una alternativa més habitual que el mètode de congelació lenta velocitat degut a que proporciona resultats clínics i de laboratori comparables i és caracteritza per ser una tècnica que no requereix d'equips sofisticats per gestionar la velocitat de refredament, s'utilitza una petita quantitat de nitrogen líquid, és més ràpida, i es pot ferde forma relativament barata. No obstant això, la vitrificació és un procés tècnicament més exigent que requereix més experiència de dominar que la congelació lenta. L'embriòleg ha de pipetejar amb precisió i rapidesa petits volums de medis de vitrificació molt viscosos que contenen l'ovòcit/s o embrió/ns per col.locar-los sobre o dins el recipient de la vitrificació. Això fa que, molts cops, l'èxit de la vitrificació estigui directament relacionat amb l'experiència que tingui l'embriòleg per dur-la a terme.

Per tal de poder realitzar tot el procés de vitrificació/escalfament d'un oòcit o embrió, es necessari tenir una bona experiència prèvia aconseguida mitjançant la realització d'un alt número de vitrificacions “prova”. En l'espècie humana, tot o pràcticament tots, els oòcits i embrions, es consideren mostres molts valuoses ja que s'obtenen de dones que s'han sotmès a un tractament d'estimulació ovàrica i/o FIV i que volen conservar el seu material genètic. Per aquest motiu, els embriòlegs de les clíniques de FIV humana no disposen de mostres amb les que poder adquirir aquesta pràctica que necessiten poder fer una correcta vitrificació que es tradueixi amb altes taxes de supervivència.

Durant la realització del Curs teòric pràctic de vitrificació d'oòcits i embrions produïts in vitro, els participants poden adquirir aquesta experiència utilitzant oòcits o embrions bovins produïts in vitro. El comportament d'aquestes cèl·lules és pràcticament igual al del embrions/oòcits humans. Els oòcits/embrions bovins, al procedir d'ovaris d'escorxador, es converteixen en una font il·limitada de mostres que fa que l'embriòleg pugui perfeccionar la tècnica de la vitrificació abans d'aplicar-la a l'espècie humana.

Es tracta d'un curs personalitzat i interactiu, on un petit número de participants disposaran d'un laboratori totalment equipat amb tot els materials que necessi

Continguts

Es tracta d'un curs teòric-pràctic on al llarg de cinc dies s'explicaran les nocions bàsiques sobre els processos físics i químics que tenen lloc durant el procés de vitrificació i escalfament d'oòcits i embrions bovins i els seus efectes en les estructures cel·lulars (20%) per passar a un entrenament personalitzat per a que els participants agafin la destresa suficient com per poder vitrificar oòcits i embrions bovins produïts in vitro d'una manera eficaç i autònoma (80%).
La idea d'un màxim de 4 estudiants a cada curs és assegurar que l'aprenentatge d'aquestes metodologies sigui correctament dirigida, intensiva i continua durant 5 dies.

Objectius

L'objectiu final d'aquest curs és aconseguir que els estudiants realitzin un entrenament intensiu i personalitzat que en les tècniques de vitrificació i escalfament d'oòcits i embrions bovins produïts in vitro.
El curs també oferirà als participants una descripció detallada de tots els aspectes d'un laboratori de FIV, incloent el funcionament del laboratori, procediments específics (Maduració in vitro, FIV i cultiu embrionari in vitro) i control de qualitat per assegurar els més alts índexs d'èxit possibles en un programa de FIV.

Requisits d'accés

- Estudiants o llicenciats de medicina, biologia, biotecnologia, veterinària i altres graus de ciències de la salut.
- Es requereix un mínim de requeriment bàsic d'anglès de treball.

Sortides professionals

- Centres de reproducció assistida humana.
- Centres de recursos genètics animals.
- Centres/empreses de reproducció animal.
- Centres de recerca.

Contacte

Roser Morato Molet

Telèfon: 935811959

Correu electrònic: teresa.mogas@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 4
Orientació: Professional
1 ECTS
Codi de l'estudi: 3712/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Veterinària UAB
Dates: del 15/01/2018 al 19/01/2018
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Teoricopràctic de Vitrificació d'Oòcits i Embrions Produïts in Vitro

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.