Curs en Reptes de les Societats d'Innovació: La Construcció de Sistemes de Motivació i Cohesió Col·lectives

Presentació

Els sistemes de motivació i cohesió social són fonamentals tant per als individus com per als col.lectius. En les noves societats s'han de construir, no venen donats, Avui hem de ser capaços de crear motivacions que estimulin a treballar en grup.

El curs ofereix als individus i als agents socials els criteris i les eines bàsiques per dur a terme aquesta elaboració de manera que serveixi per a una bona gestió de si mateix i dels col.lectius i societats en canvi continu.

En una societat que cada cop més és societat del coneixement, basada en la innovació i el canvi continu provocat per les ciències i tecnologies, la crisi dels sistemes de valors són expressió, és la mare de totes les crisis.


S'han de construir nous projectes axiològics col.lectius capaços de motivar i cohesionar els equips. Aquest curs mostrarà com es pot fer amb eines que ens proporciona l'epistemologia axiològica fonamentades en l'antropologia i la lingüística, entre altres.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Continguts

- Col.lapse dels projectes col.lectius en les societats del segle XXI. La urgència de construcció de nous projectes de vida i nous sistemes de valors aptes per a les noves societats.

- La manca de procediments per construir els projectes col.lectius i sistemes de valors en el passat. El cas de les religions i les ideologies.

- Procediments per analitzar els projectes col.lectius i els sistemes de valors.

- Anàlisi dels projectes col.lectius i sistemes de valors de les societats del passat: caçadores-recol.lectores, agrícoles i industrials.

- El tall radical amb els sistemes del passat: des de la fixació, la jerarquia i la coerció al canvi, l'horitzontalitat i l'adhesió lliure.

- La societat de coneixement com a destí global inevitable. Causes: l'avanç de les ciències i tecnologies i la irremeiable necessitat d'assumir-les per sobreviure.

- Riscos i insostenibilitat de l'ús de les tecnociències per a l'explotació i el benefici econòmic a curt i mig termini.

- Concepció dinàmica de la naturalesa humana en les societats de coneixement i canvi continuo.

- Una epistemologia i una antropologia de la societat de coneixement.

- La llengua com a gran recurs biològic de l'espècie humana, instrument per modelar la realitat i ser flexibles.

- La conseqüència de l'ús de la llengua en l'accés de la realitat com característica específica humana.

- La profunditat humana, o qualitat humana profunda, com a base per a la llibertat, l'emancipació i la creativitat.

- Eines per construir projectes de cohesió i motivació col.lectiva: postulats racionals, axiologització, estructura de les narracions, etc.

- Taller de casos pràctics.

Objectius

Descobrir el paper estructurador que han tingut els sistemes de motivació i cohesió social fins ara i com es poden construir en les noves condicions culturals.

Identificar i comprendre les formes de cultiu de la qualitat humana viables per la societat de coneixement i imprescindibles per al seu desenvolupament adequat.

Connectar la construcció de sistemes de cohesió personal i col.lectiva amb els postulats de llibertat, indagació, equitat, justícia, pluralisme, simbiosi amb el medi i educació permanent.

Requisits d'accés

- Interès per la teoria i la praxis de la motivació i de la cohesió humana.
- Estudis universitaris amb o sense titulació en algun dels àmbits de les ciències humanes.
- Capacitats d'ús de l'entorn windows.
- Coneixement bàsic del castellà i del català.
- Capacitat de llegir i interpretar textos d'anàlisi de les societats.

Sortides professionals

Recursos Humans, Educació, Educació i Treball Social, Dinamització Cultural, Gestió de la Diversitat, Direcció i Coordinació d’Equips.

Contacte

Joan Manel Bobadilla López

Telèfon: 639964897

Web: http://cetr.net/

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
3 ECTS
Codi de l'estudi: 3775/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Centre d'Estudis de les Tradicions de Saviesa (CETR) C/Rocafort 234, Baixos (Jardins Montserrat), 08029 Barcelona
Dates: del 02/03/2018 al 04/05/2018
Idioma de docència:
Català (80%), Castellà (20%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Centre d'Estudis de les Tradicions de Saviesa
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Reptes de les Societats d'Innovació: La Construcció de Sistemes de Motivació i Cohesió Col·lectives

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.