Curs en Iniciació a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres

Presentació

PRESENTACIÓ

El curs d’especialització bàsica en didàctica de llengües estrangeres va dirigit a persones interessades en l’ensenyament de llengües (català per a estrangers, anglès, francès, italià, alemany, etc.) que, comptant amb una formació universitària, acompanyada o no d'una incipient experiència professional, volen iniciar-se en el desenvolupament de les seves competències docents.
• Les persones interessades específicament en l'ensenyament del català com a llengua estrangera poden concebre aquest curs com a preliminar del postgrau / màster d'Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua, promogut per la UAB, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic.

Objectius

3.1. OBJECTIUS FORMATIUS
• Reflexionar sobre la noció de competència en comunicació oral i escrita i les implicacions didàctiques que se’n deriven.
• Analitzar estratègies docents bàsiques, dinàmiques de grup i recursos didàctics (incloent-hi els digitals) per crear condicions que afavoreixin l’ús comunicatiu oral i escrit d’una llengua estrangera.

• Vincular els aspectes gramaticals amb la funcionalitat de la llengua estrangera.
• Aplicar procediments bàsics per valorar i reflexionar sobre les dificultats d’expressió i de comprensió de l’alumnat en una llengua estrangera, així com sobre el seu progrés, per tal de millorar-ne l'ensenyament.
• Planificar els processos d’avaluació i les seves implicacions.
• Utilitzar eines senzilles per analitzar i reflexionar sobre la pròpia competència docent i intercultural, amb la finalitat de concebre la llengua estrangera vinculada a la seva literatura i cultura.
• Gestionar la interacció social a l’aula per crear un clima d’implicació, treball i complicitat entre els participants.

Requisits d'accés

- Estar matriculat de 4t curs d’un grau universitari (preferiblement de Filologia, Traducció i Interpretació, Ciències de l’Educació o Humanitats) o disposar d’un títol universitari (diplomatura, llicenciatura o grau) en algun d’aquests àmbits.

- Coneixements superiors de català, castellà o d’una llengua estrangera.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. (Us recordem que obligatòriament tots els estudiants han de portar: DNI o passaport, títol universitari i expedient acadèmic.)

- Si escau, certificat acreditatiu dels coneixements superiors d’una llengua estrangera.

Sortides professionals

• Aquest curs introductori prepara per a l'exercici de la docència o de feines de suport a la docència (assistents de llengua o auxiliars de conversa) en contextos d’ensenyament d’una llengua estrangera, tant a l'interior com a l'exterior i tant en l'ensenyament reglat com en el no reglat.
• L'Institut Ramon Llull reconeix el curs en les convocatòries de selecció del professorat per a proveir les places de docents d'estudis catalans a les universitats de l'exterior.

ItinerarisContacte

Albert Branchadell Gallo

Correu electrònic: Albert.Branchadell@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
10 ECTS
Codi de l'estudi: 3751/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Traducció i d'Interpretació. Edifici K Plaça del Coneixement. 08193 Bellaterra
Dates: del 26/06/2017 al 14/07/2017
Idioma de docència:
Català (100%)
Centres responsables:
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Ciències de l'Educació
Centres col·laboradors:
Institut Ramon Llull
Títol que s'obté:
Certificat d’aprofitament del curs Iniciació a l’Ensenyament de Llengües Estrangeres

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.