Curs en Implantació d'un Sistema de Gestió per a Documents segons les ISO 30300/30301

Presentació

El desembre de 2011 es van publicar les dues primeres normes ISO de la família que desenvoluparà les referides als sistemes de gestió per als documents: les ISO 30300 i 30301. La primera centrada en els fonaments i vocabulari i la segona fixant els requisits dels sistemes. El fet que la gestió de documents passi a tenir una ISO de referència i certificable, equiparable a altres àmbits com el de la qualitat, per exemple, obre noves perspectives tant pel que fa a l'optimització organitzativa d'empreses, administracions i altres organitzacions, com pel que fa a la demanda de professionals amb una formació adequada per a dur a terme els processos d'implantació, d'auditoria interna i d'auditoria per a la certificació dels sistemes de gestió per a documents. Aquest curs, que forma part d'un programa de formació més ampli que cobreix aquest tres vessants, se centra en la fase d'implantació dels sistemes de gestió per a documents.

Continguts

- Legislació i normativa.
- Política de Gestió Documental a les organitzacions.
- Implantació d'un sistema de gestió documental segons ISO 15489.
- La família de normes ISO 30300.
- Exemple de la implantació d'un sistema de gestió per a documents segons ISO 30301.
- Cas pràctic: implantació d'un sistema de gestió de documents.

Objectius

- Proporcionar una visió global de la família de normes ISO 30300.
- Conèixer els conceptes fonamentals d’un sistema de gestió per a documents.
- Proporcionar els coneixements necessaris per a implantar un sistema de gestió per a documents ISO 30301.
- Conèixer els procediments d’auditoria interna i certificació.
- Proporcionar els coneixements per elaborar una documentació de qualitat.

Requisits d'accés

Professionals de la gestió dels documents i els arxius, responsables de sistemes d'informació en el sectors de l'empresa o l'administració, professionals de l'auditoria i la certificació.

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 93 581 7177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.esaged.cat/

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3254/7
Modalitat: Online
Lloc: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Dates: del 09/05/2019 al 04/07/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Implantació d'un Sistema de Gestió per a Documents segons les ISO 30300/30301

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.