Presentació

Una destinació pot ser un municipi, una comarca o una província, però també una ruta, un paisatge, un restaurant, un hotel o una combinació d'aquests.
En essència, una destinació és un espai amb la capacitat de proposar una experiència que motivi un viatge. Un espai que no respon a fronteres administratives. A mesura que els diferents actors d'una destinació tenen la capacitat de col.laborar coordinadament per tal d'oferir una cadena de valor orientada a la demanda, i alhora ho fan de manera planificada amb l'objectiu que els impactes del turisme siguin en benefici econòmic, social i mediambiental del seu territori, obtindrem una destinació competitiva i sostenible.

La creació de productes i experiències turístiques és, doncs, la base sobre la qual es fonamenta qualsevol destinació. De res no serveix fer promoció d'una destinació si abans no s'ofereix un producte competitiu. I la matèria primera essencial d'una destinació per crear productes turístics és el seu patrimoni natural i cultural, és a dir, el seu paisatge en un sentit ampli.


El curs proposa una primera aproximació a alguns temes que permetran al responsable d'una destinació turística municipal o supra municipal, saber com generar producte turístic amb eines de màrqueting on line i Off line, planificar canals de comercialització i conèixer els fons de finançament del sector:

Per tal de gestionar i desenvolupar el territori, cal la preparació dels tècnics que puguin liderar programes en els que s'estimuli la qualitat i la innovació amb l'objectiu de millorar el desenvolupament econòmic sostenible dels territoris gestionats per consorcis i altres ens locals municipals o supramunicipals, incloent les empreses privades vinculades al turisme.
Està dirigit als polítics, tècnics o professionals vinculats en la gestió turística municipal. Aquest curs està obert també a d'altres professionals vinculats al turisme, el patrimoni, el medi ambient, la promoció econòmica, a estudiants i persones que s'estiguin formant en aquests àmbits.
Segons els informes de la Diputació de Barcelona, estem parlant de dades que requereixen aquesta professionalització del sector: http://www.diba.cat/web/dturisme/labturisme .

Les macro dades a l'entorn d'un pol d'atracció tan important com Barcelona, i malgrat aquesta barrera, son significatius de la potencialitat del trisme municipal

- El turisme a l'entorn de Barcelona( excepte Barcelonès), l'any 2016 va atreure un total de 4.03 milions de visitants i 12.63 milions de pernoctacions.
- Per la distribució de visitants: un 29.6% escull el Maresme, 27.3% el Baix Llobregat, Vallès Occidental, 12.8%, Garraf el 10.7%.

- La recaptació en les comarques de Barcelona de la taxa turística ascendeix a 5.40 milions d'euros.

- Pel que fa a la distribució de la taxa turística: Maresme recapta el 41.5%, Baix Llobregat el 22.1%, Garraf el 13.6%, Valles Occidental el 10.6%

- El nombre d'empreses del sector turístic que acullen aquests turistes, és a la demarcació de Barcelona, de 12930 ubicades.

- El nombre de treballadors ocupats en el sector es de 120362, només a la província de Barcelona( sense el Barcelonès).

Continguts

- La creació del producte turístic competitiu
- Màrqueting per a destinacions turístiques locals:
- Màrqueting off line per a destinacions turístiques locals:
- Màrqueting online 2.0 per a destinacions turístiques locals
- Canals de Comercialització i Fons de Finançament
- Anàlisi de Cas Pràctic

Objectius

Capacitar els professionals del turisme i tècnics/ques municipals per gestionar la gestió turística municipal, la gestió i promoció turística municipal, incidint en la dinamització territorial i econòmica, abordant el turisme cultural com a eina de promoció. Capacitant aquests responsables per crear productes turístics competitius, generant la imatge de marca en turisme i en promoció de territori.

Requisits d'accés

Aquest programa va adreçat a:

- Alumnes de Grau en Direcció Hotelera.
- Alumnes de Grau en Turisme.
- Alumnes i Grau en Ciències de la Comunicació.
- Professionals de l'àmbit del Turisme i/o professionals del sector vinculats a l'àmbit de la gestió de reserves.
- Professionals del qualsevol sector comercial que requereixi de la seva presència en les xarxes socials

Sortides professionals

Gestors i Tècnics en gestió turística municipal i supra municipal

Contacte

Marta de Castro Solé

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345713838899.html

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 crèdits
Codi de l'estudi: 3721/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, UAB,Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 16/02/2018 al 17/03/2018
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió Turística Municipal

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.