Curs en Gestió i Ús d'Espais Culturals com a Seus de Reunions, Conferències i Altres Esdeveniments

Presentació

Les seus de petit format són coordinades in situ per un/a responsable o coordinador/a que té al seu càrrec o treballa conjuntament amb altres professionals, com els equips de logística manteniment, neteja, seguretat, etc. Malgrat que la seva funció recau en constatar el bon funcionament d’aquests equips o detectar punts de millora, o coordinar-los quan s'escaigui, sovint el responsable no disposa dels coneixements tècnics suficients per saber com es desenvolupa la feina dels equips.

El curs proposa una primera aproximació a alguns temes que permetran al responsable d'una seu que aculli activitats de negocis saber com coordinar els equips de treball i assessorar al client, quan els seus requeriments així ho demanen:

- Nocions bàsiques de legislació relativa a temes de seguretat de persones i espais (circulacions, evacuacions, zones de seguretat, productes de neteja autoritzats)
- Aspectes tècnics bàsics: nocions d’instal·lacions elèctriques, d’aigua, electròniques (potències elèctriques, viabilitat de connexions, generadors elèctrics).
- Coneixements bàsics de les autoritzacions administratives per a l’activitat
- Coneixements de primers auxilis
- Gestió de persones i recursos humans.
- Coneixements de protocol. Pautes bàsiques.
- Imatge personal i tracte amb el client.

Continguts

Nocions bàsiques de legislació
Aspectes tècnics bàsics
Autoritzacions
Primers auxilis
Recursos Humans
Protocol i imatge

Objectius

Capacitar els professionals del turisme o similar per gestionar i promocionar les seus de reunions de negoci en seu de petit format, essent els responsables o coordinadors de les activitats que en aquestes seus es puguin organitzar.

Requisits d'accés

Aquest programa va adreçat a:

- Alumnes i Grau en Direcció Hotelera.
- Alumnes i Grau en Turisme.
- Alumnes i Grau en Ciències de la Comunicació
- Professionals de l`àmbit del Turisme i/o professionals de sectors vinculats
- Professionals del qualsevol sector comercial que requereixi de la seva presència en les xarxes socials

Sortides professionals

Gestors i Tècnics de seus de reunions.

Contacte

Marta de Castro i Solé

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: HTTP://WWW.UAB.CAT/WEB/ESTUDIAR/CURSOS-D-ESPECIALITZACIO/OFERTA-DE-CURSOS/CURSOS-D-ESPECIALITZACIO-1345713838899.HTML

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3722/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, UAB,Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 05/03/2018 al 12/04/2018
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió i Ús d'Espais Culturals com a Seus de Reunions, Conferències i Altres Esdeveniments.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.