Curs en Gestió i Qualitat de la Restauració Col·lectiva i Comercial

Presentació

Actualment els serveis de restauració, tant comercial com col.lectiva comporten un volum d'activitat econòmica i empresarial molt important , que genera el 7,6% de l'activitat econòmica del nostre país.

La Qualitat Alimentaria es un aspecte que ha de ser garantit en aquesta activitat professional, així com també altres aspectes com la seguretat alimentaria, la sostenibilitat i la traçabilitat.

Cada un d'aquest apartats s'ha convertit, al mateix temps en un nínxol d'ocupació de les àrees de Restauració Col.lectiva i de la Restauració Comercial:
La millora i el plus de qualitat que pot resultar el factor diferencial en un establiment alimentari.
La millora en la gestió de costos ajustant ofert i demanda de proveïdors

Noves sortides professionals en el sector de la restauració

Per altra banda, la Restauració Col.lectiva s'han convertit en una part molt significativa de moltes activitats econòmiques i socials amb els canvis d'hàbits de consum, i moltes vegades s'integra en un model de Facility Service d'empreses especialitzades:
- Assegurant la realització en els casos en que la infraestructura no existeix o es precària.
- Preparant i ajustant la idoneïtat dels llocs de treball i els equips d'higiene que es proporcionen a tots els treballadors.
- Mantenint l'inoquitat dels aliments a través del mateixos treballadors i organització emprada, amb una supervisió adequada del sistema.
- Assegurant que els treballadors dels serveis de restauració comercial i col.lectiva compleixen els procediments, codi de bones pràctiques i normes establertes per l'Administració.
- Garantint la relació amb proveïdors i la traçabilitat dels productes.


El curs pretén donar respostes a les necessitats de persones que han de gestionar empreses dedicades a la restauració col.lectiva i comercial:
- Tècnics de qualitat i seguretat alimentària d'empreses de restauració
- Caps de cuina
- Responsables d'establiments de restauració comercial i col.lectiva
- Responsables de compres d'empreses de restauració
- Petits empresaris d'establiments de restauració
- Caps d'Hoteleria
- Responsables en serveis de restauració
- Estudiants d'Hostaleria

Per aquests professionals es facilitarà informació sobre els elements que intervenen en aquesta activitat:
- Funcionament de serveis de restauració col·lectiva i restauració comercial
- Atenció al client
- Implantació de processos productius per elaborar menús lliures d'alèrgens
- Gestió de proveïdors
- Aplicació de criteris de sostenibilitat

El curs es complementa amb un bloc pràctic, en què es realitzaran visites a centres de producció i cuines centrals.

L'objectiu es preparar l'alumne per poder gestionar de manera adequada els serveis de restauració col.lectiva i comercial, així com crear l'ecosistema de gestió que integri a clients, producció i proveïdors, i aplicar un sistema de gestió de la qualitat, la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat en aquesta activitat professional.

Continguts

- Gestió de Proveïdors i Clients
- Gestió de cuina en col·lectivitats
- Plats sense gluten o altres al·lèrgens
- Restauració sostenible

Objectius

Capacitar al gestor intern per al disseny dels processos productius i la gestió de proveïdors i matèries primeres per tal de garantir el compliment dels requeriments de qualitat, adequació a segments poblacionals amb necessitats alimentàries específiques, aplicació de criteris seguretat alimentària actuals, vetllar per la bona imatge de l'establiment, així com dominar els mecanismes preventius, d'intervenció i les xarxes de comunicació, aportant valors de responsabilitat social a l'activitat empresarial.

Requisits d'accés

Aquest programa va adreçat a:

- Directius, Caps i Responsables de la Restauració Col.lectiva i Comercial
- Tècnics de la Qualitat i la Seguretat de la Restauració Col.lectiva i Comercial
- Alumnes i Grau en Direcció Hotelera.
- Professionals de l'àmbit del Turisme i Direcció Hotelera i/o professionals de sectors vinculats.

Sortides professionals

- Tècnics de qualitat i seguretat alimentària d'empreses de restauració
- Caps de cuina i Chefs Executius
- Responsables de sistemes de qualitat, seguretat alimentaria, sostenibilitat i medi ambient en industries de la restauració col.lectiva i comercial.
- Responsables d'establiments de restauració comercial i col.lectiva
- Responsables de compres d'empreses de restauració
- Empresaris d'establiments de restauració
- Caps d'Hoteleria
- Responsable en serveis de restauració
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries

Contacte

Àngela Ortín Ruiz

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.eutdh.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3719/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, UAB,Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 16/02/2018 al 07/04/2018
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió i Qualitat de la Restauració Col.lectiva i Comercial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.